Nieuw > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Evangelicals een verkenning - Opstellen over Amerikaanse evangelicalen en hun invloed op het gereformeerd protestantisme in Nederland
Paperback, 202 pagina's.

Amerikaanse evangelicals als John Piper en Tim Keller oefenen in toenemende mate invloed uit op gereformeerden in Nederland. In deze bundel wordt de Amerikaanse evangelicale beweging in een reeks opstellen onder de loep genomen. De eerste opstellen belichten de theologische wortels van evangelicalen in de Verenigde Staten en laten zien welke plaats de evangelicalen innemen in de Amerikaanse politiek en samenleving. Ook wordt nagegaan hoe reformatorische christenen daar tegen deze stroming aankijken.

Na deze verkenningen in Amerika komen de evangelicale invloeden in Nederland aan de orde. Lang bleven die marginaal. Sinds de jaren negentig verandert dat. Vanuit verschillende invalshoeken stellen de auteurs van de laatste reeks opstellen de vraag of die beïnvloeding een verrijking dan wel een bedreiging vormt voor het gereformeerd protestantisme in Nederland.

Evangelicals, een verkenning is uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van W.B. Kranendonk als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. De bundel bevat naast enkele bijdragen van zijn hand opstellen van: prof. dr. A. Baars, prof. dr. H. van den Belt, prof. dr. G. Harinck, prof. dr. J.C. Kennedy, dr. G.R. Procee, prof. dr. C.E. Smidt, dr. B.J. Spruyt, dr. M. Stolk, prof. dr. W. van Vlastuin en drs. M.K. de Wilde.
Prijs
€ 17,95
Toch gered
Hardcover, 230 pagina's.

Waargebeurd.
Met open mond bekijken de jongens de beroemde waarzegster. Wat is dat in de ogen van die vreemde vrouw? Ze kijken dwars door je heen en ze houden je gevangen. Je móét naar haar kijken, je kán niet anders. ‘Jij daar, kom eens hier.’ Haar spitse vinger met de blauwgroene nagel wijst. Henk kruipt nog verder weg achter de brede rug van Meyndert. ‘Nee, niet doen, jou bedoel ik.’ Haar vinger priemt in zijn richting, haar ogen halen hem achter die rug vandaan. Hij móét aan die dwingende blik gehoorzamen.

Zo begint het verhaal over de authentieke ervaringen van Henk van Wingerden, een mavoscholier, die verstrikt raakt in een wereld van hypnose, waarzeggerij, drugs, alcohol en satansgodsdienst. Henk wordt gevangen in de wereld van het occulte. En het net sluit zich steeds nauwer om hem heen. Er is echter een andere Macht!
Prijs
€ 12,95
Doei dierendag!
Serie: Jens en Jolien - Deel 3
Hardcover, 122 pagina's. 

Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voorzichtig trekt bij het deurtje open. Het is donker binnenin. En het ruikt een beetje vreemd. 
Jolien buigt zich voorover.
'Kom dan!' roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. 'Dit is Willie. Mooi, hè?' Trots laat hij de hamster aan Jolien zien.
'Ah!' Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar wang tegen zijn vacht. 'Wat is-ie zacht! Net een bolletje wol!' 

Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit, behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt. Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen. Zou dierendag nu toch een feestje worden?

Opnieuw een vlot en humoristich geschreven verhaal in de serie 'Jens en Jolien'. Door het opstel van Jolien kom je ook allerlei dingen over dierendag te weten.'
Prijs
€ 9,95
Handgeletterde kerstkaarten om te kleuren en te versturen
Paperback, 24 pagina's.

Kleuren en handletteren als vrijetijdsbesteding voor volwassenen is helemaal van nu. Na het succes van Handgeletterde kaarten met Bijbelteksten om te kleuren en te versturen van Linda Bikker is er nu een nieuwe uitgave met door haar getekende kerstkaarten om in te kleuren. Bijbelteksten en bekende kerstliederen geven de kaart én het kleuren meerwaarde. Ook de handgeletterde teksten kunnen ingekleurd worden.

Gedrukt op dik papier. De kaarten kunnen gemakkelijk per stuk uit het boekje gehaald worden.
Prijs
€ 6,95
Komt herwaarts tot Mij
Hardcover, 110 pagina's.

Komt herwaarts tot Mij. Het zijn woorden van Christus toen Hij Zich erover verheugde dat de dingen van Gods Koninkrijk aan de eenvoudigen werden geopenbaard. Vanuit de liefde van Zijn hart gaat ook nu nog de nodiging uit aan allen om te komen tot het heil en rust te vinden voor de ziel.
In vier preken behandelt Thomas Boston de bekende woorden uit Mattheüs 11 vers 28: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'.

Thomas Boston (1676-1732) heeft twee gemeenten gediend: Simprin en Ettrick. Hij was een van de bekendste Schotse theologen in de achttiende eeuw. Zijn geschriften getuigen van een innige godsvrucht en een diepe kennis van Gods Woord. 

Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.  

Prijs
€ 11,90
Eetje wil over
Hardcover, 61 pagina's.

'Ik maak een plan zodat 
jij over gaat', zegt Jim. 
'Huh?' zegt Eetje. 
Hij naar groep 4? 
Dat kan toch niet 
als je zo slecht leest?

Eetje wil graag naar groep 4. Maar zijn rapport is niet goed. Dan komt zijn vriend Jim met een plan...
Een spannend verhaal voor beginnende lezers.
Prijs
€ 8,95
Red Crocs
Serie: Read - Deel 2
Paperback, 24 pagina's.

'BEEP-beep BEEP-beep!'Tim looked at the tablet in the bus.What?! Police were looking for a kidnapper? Tim looked at Highway 680. Then he looked at the tablet again. A little boy was kidnapped, it said. Oh no!The boy was 3, the tablet said. He was wearing a dark blue shirt, light blue plaid shorts and red Crocs.

De serie READ biedt opnieuw een waardevol en waargebeurd verhaal voor een klein prijsje, om zo het lezen van Engels te bevorderen.

Tim Watson was driving his bus to Fremont.
The bus was quiet and calm.
And then the message came.
Was the kidnapper in Tim's bus?

Een waargebeurd verhaal.

Geschikt voor 8- tot 12-jarigen met een basiskennis van het Engels. Voor gebruik op school of thuis.

Dit verhaal is goed leesbaar doordat er maar 200 verschillende woorden gebruikt worden. Achter in het boek is een woordenlijst opgenomen, zodat de tekst altijd te begrijpen is.

Jacqueline den Breejen (1976) is een Amerikaanse die in Nederland woont en lesgeeft op een basisschool in Lisse. Jacqueline zet zich op verschillende manieren in voor Engels in het reformatorisch onderwijs
Prijs
€ 2,95
Uw waarheid bevestigd. Vierentwintig predikaties
Hardcover, 393 pagina's. 

Ds. G. van de Breevaart, geboren op 20 febr.1902, werd op 20 april 1942 bevestigd als predikant in de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik Ido Ambacht. Dit ambt heeft hij mogen bedienen tot zijn sterven op 14 mei 1974.
De gemeente van H.I. Ambacht behoorde tot de groep gemeenten, die waren voortgekomen uit de prediking van de voorgangers B. Sterkenburg, H. Stam en J.H. Bogaard. Binnen dit verband nam ds. Van de Breevaart een grote plaats in, maar ook daarbuiten kreeg hij grote bekendheid en was geliefd bij Gods volk.Deze preken zijn eerder in drie deeltjes uitgegeven, namelijk in 'Het enige Middel', 'Wateren tot reiniging' en 'Troost voor Sion'. 

De liefde en gunning van ds. Van de Breevaart klinken duidelijk door in deze preken. Preken, die ook zeer geschikt zijn in de kerkdiensten te lezen.
Prijs
€ 23,50
En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie
Paperback, 364 pagina's.

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof?
In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? Van den Brink wil christenen met dit boek helpen ontdekken of en hoe orthodox geloven en evolutie samen kunnen gaan.

Dit helder geschreven boek is een onmisbare bijdrage aan het actuele debat over schepping en evolutie. 

Dr. G. van den Brink is hoogleraar Theologie & Wetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Prijs
€ 22,99
Hardcover, 72 pagina's.

In dit grote kartonboek kijken kinderen hun ogen uit. Elke plaat is gebaseerd op de geschiedenissen van het volk Israël dat van Egypte naar Kanaän trekt. Vele Bijbelse verhalen uit die periode zijn verbeeld, waardoor aanwezige Bijbelkennis op een creatieve manier wordt geactiveerd. Daarnaast krijgen alledaagse dingen een plek, die een beeld geven van het reizen door de woestijn en alles wat daarbij komt kijken.Op de achterkant staan zeven (fictieve) personen die van begin tot eind gevolgd kunnen worden.
Prijs
€ 14,95