Nieuw > Afgeprijsd

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Hotse Hiddes
Serie: Hotse Hiddes - Deel 1
Paperback, 173 pagina's.    

Friesland, 1567. Hotse Hiddes, een rebelse boerenjongen uit Anjum, houdt van Wietske, een jonge vrouw die als dienstbode op de statige boerderij De Prinsenhof werkt. Hoewel het boerenechtpaar streng rooms-katholiek is, kiest Wietske in het geheim voor de 'ketterse leer'. Een van de knechts, die in haar kamer een Bijbel vindt, geeft haar aan bij de kapelaan. Wietske wordt gevangengenomen. Haar staat een droevig lot te wachten, hoewel Hotse er alles aan doet om haar te bevrijden. Hotse is vervuld van wraakgevoelens. Hij wordt aanvoerder van een bende opstandelingen die probeert de vijand - Spanjaarden, monniken en priesters - te vuur en te zwaard te bestrijden. Dat daarbij ook onschuldigen het slachtoffer worden, deert de onverschillige Hotse niet. Hij is berucht in heel Friesland en omstreken. Nadat Hotse ernstig gewond is geraakt, wordt hij verpleegd in het huis van de oude molenaar Wessel en zijn vrouw. Daar ontdekt Hotse wat de vreselijke gevolgen zijn van de wrede overvallen en plunderingen van zijn bende. Het is een heel andere Hotse die het molenaarshuisje verlaat om zich aan te melden bij het leger van Willem van Oranje.
Van
Voor
€ 9,95
€ 3,95
De vrijbuiter
Serie: Hotse Hiddes - Deel 2
Paperback, 164 pagina's.      

Na de mislukte overval op Dokkum in 1568 wil Hotse Hiddes niet langer roverhoofdman zijn. Vanaf nu gaat hij Willem van Oranje meehelpen om Nederland van de Spanjaarden te bevrijden. Hotse laat in Dokkum een schip bouwen om de vijand op de Waddenzee aan te vallen. Maar dat doet hij op een heel andere manier dan vroeger. Hij is niet meer vol haat en op zoek naar wraak. Hotse wil samen met anderen de zaak van het vaderland en van de verdrukte gelovigen dienen.
Van
Voor
€ 9,95
€ 3,95
De Watergeus
Serie: Hotse Hiddes - Deel 3
Paperback, 208 pagina's.   

Hotse is kapitein van het geuzenschip De Prinsenhof en staat in dienst van de Prins van Oranje. Hij opereert vanuit Emden en probeert de Spanjaarden zo veel mogelijk schade toe te brengen. Hoewel hij deel uitmaakt van de geuzenvloot van Lumey en zijn bijdrage levert in menig zeegevecht, blijft er voor hem ruimte om acties op kleine schaal uit te voeren. Daarbij komt hij vaak in gevaar. Door een list van zijn tegenstander Jochem raakt hij in gevangenschap, maar zijn trouwe vriend Rooie Wieger weet hem te bevrijden. Met Wieger onderneemt hij een tocht naar het rijke klooster Anighem bij Sexbierum om te proberen een deel van de kloosterschat te bemachtigen. Hotse en Wieger komen in grote moeilijkheden als een groep boeren het ontdekt en achtervolgt. Hotse raakt gewond en wordt naar het huis van een 'ketterse' boer gebracht.
Van
Voor
€ 9,95
€ 3,95
Na dit leven
Hardcover, 167 pagina's.   

In dit boek beschrijft dominee Hette Gerrit Abma over de verwachting van een leven ná dit leven. Dit onderwerp roept veel vragen op. Hebben wij een onsterfelijke ziel? Is er een vagevuur? Wat is de heerlijkheid die God voor Zijn kinderen bereid heeft? Op een eenvoudige, pastorale wijze beantwoordt de auteur deze vragen, waarbij hij oproept tot zelfonderzoek. Hij laat zien dat sterven thuiskomen betekent voor kinderen van God. Thuis bij de Vader en bij de Eerstgeborene uit de doden.
Van
Voor
€ 14,90
€ 4,99
Het boek Esther
Hardcover, 184 pagina's.   

In de winter van 1959-1960 hield ds. H.G. Abma bijbellezingen over het boek Esther. Deze lezingen heeft hij enkele jaren daarna verwerkt in 35 korte overdenkingen. Daarin laat hij zien hoe de geschiedenis van Esther verwijst naar de unieke Borg en Middelaar Jezus Christus. Hij vestigt de aandacht niet alleen op de geestelijke betekenis van het bijbelboek, maar wijst ook op de vele lessen voor ons dagelijkse leven. Zijn grote liefde voor het volk Israël wordt in dit boek duidelijk zichtbaar. Deze overdenkingen lenen zich uitstekend voor gebruik thuis, maar ook op bijbelkringen en verenigingen.

Ds. H.G. Abma (1917-1992) heeft vele jaren als predikant in de Nederlandse Hervormde kerk gediend. Ook was hij als SGP-kamerlid actief betrokken bij de politiek. Zijn zoon, ds. G.H. Abma, schreef een 'woord vooraf' bij deze herziene druk.
Van
Voor
€ 14,90
€ 6,99
Wonderen... De wereld uit?
Paperback, 175 pagina's.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Voor opzienbarende verschijnselen is meer belangstelling dan ooit. Gebedsgenezers trekken volle zalen. Via internet worden moderne wonderverhalen wereldwijd verspreid. Over de betekenis en de geloofwaardigheid van wonderen is binnen het christendom altijd veel discussie geweest. Dit boek wil helpen in het bepalen van een Bijbels standpunt. Wat is de betekenis van wonderen in het Nieuwe Testament? Welke rol spelen ze in de gereformeerde traditie? En welke functie kunnen ze hebben in het persoonlijke geloof? De bijdragen in dit boek zijn eerder als lezing uitgesproken voor de studentenvereniging Solidamentum. Een waardevol boek dat bezinning biedt op wonderen in de Bijbel, de geschiedenis en de actualiteit.
Van
Voor
€ 14,90
€ 6,95
De Richter in het paradijs
Hardcover, 332 pagina's.

De Richter in het Paradijs  (in arrest nemende de schuilende Adam uit Genesis 3:9,10) of Onderzoek van de Heilige Schriften  (door samenvoeging van de Richter in het Paradijs, met De recht edele afkomst van Timótheüs) 

Th. Alberthoma was predikant te Groningen. (1631-1680) Heruitgave van 1669. Vijf Verhandelingen, onveranderd in hedendaags Nederlands, overgezet door dhr. Joh. Bunt uit Rhenen.
Van
Voor
€ 22,95
€ 5,00
De legendarische organist Feike Asma (1812-1984). Zijn leven, werk en invloed (Inclusief cd met unieke historische opnamen)
Hardcover, 261 pagina's.

Feike Asma is zonder twijfel de bekendste organist in de 20e eeuw. Hij was een bevlogen musicus, die met zijn concerten jaar in jaar uit duizenden bezoekers trok. Juist omdat Asma geen doorsnee-organist was, was hij veelbesproken. Hij werd bewonderd en bewierookt, maar ook bekritiseerd en verguisd.

Dit boek schetst niet alleen een beeld van zijn leven, zijn werk en zijn persoon, maar gaat ook in op de specifieke kenmerken van zijn orgelspel waarmee hij velen wist te interesseren voor het koninklijk instrument en orgelliteratuur. Op zijn spel is veel kritiek geleverd, maar de vraag is of critici hem altijd recht hebben gedaan. Deze vraag wordt in het boek beantwoord. Acht auteurs hebben ieder een bijdrage geleverd om een zo helder mogelijk beeld te schetsen van deze markante musicus.

Bij dit boek hoort een cd met live opnamen van Feike Asma uit de jaren 70. Behalve enkele koraalbewerkingen zijn orgelwerken uit de Romantiek geprogrammeerd waarvan sommige niet eerder op cd zijn verschenen. In een kort interview licht Feike Asma de werken van Monnikendam toe die hij daarna speelt.
Van
Voor
€ 29,90
€ 20,00
Ontvlamd
Serie: Fountain Creek Kronieken - Deel 1
Paperback, 430 pagina's.

Tien jaar gleden deed Kathryn Jennings haar huwelijksbelofte. 'In goede en kwade dagen.' En die belofte geldt nog steeds, hoewel haar huwelijk niet geworden is wat ze ervan verwachtte. Wanneer haar man na een stormachtige, koude winternacht niet thuiskomt, gaat ze het gevecht aan om hun ranch en bedrijf te behouden, maar al haar inspanningen lijken vergeefs. Na een schokkende ontmoeting ontdekt ze een lang verborgen geheim uit het verleden van haar man. Wat zou ze er niet voor over hebben om haar huwelijk over te doen en van haar man te houden zoals hij is, en niet zoals ze altijd wilde dat hij is.

Larson Jennings is zijn hele leven al op de vlucht voor de ellende uit zijn jeugd. Hij kan en durft niemand werkelijk te vertrouwen. Op een donkere avond neemt zijn leven en onverwachte keer, en al spoedig wordt hij gedwongen om een keuze te maken. En wat hij ook kiest, die beslissing kan hem zijn leven kosten.
Van
Voor
€ 19,95
€ 10,00
Diep in mijn hart
Serie: Timber Ridge - Deel 3
Paperback, 446 pagina's.

Vastbesloten om de droom van haar overleden man te vervullen, worstelt Rachel Boyd om haar ranch draaiende te houden, samen met haar twee jonge zonen. Maar op sommige dagen lijkt het of al haar inspanningen worden gesaboteerd. Wanneer ze geconfronteerd wordt met een schade die ze niet meer op kan vangen, is Rachel genoodzaakt om Rand Brookston in vertrouwen te nemen, de enige man in Timber Ridge die ze wil vermijden. En niet ten onrechte. Hij is dokter, net als haar vader was. Daarom denkt ze wel te weten wat voor man hij is.
Van
Voor
€ 19,95
€ 10,00