Nieuw > Dagboeken

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Houvast. Dagboek voor jongeren over de Heidelbergse Catechismus
Paperback.

Dit dagboek voor jongeren (16-20 jaar) volgt de Heidelbergse Catechismus. Die is eigenlijk ook voor jongeren geschreven. De Catechismus geeft al 450 jaar houvast. Houvast heb je alleen als je door het geloof mag weten dat je het eigendom van de Heere Jezus bent. Dat houvast ontvang je in de weg van de 'drie stukken': ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heidelbergse Catechismus werkt dat bijbels uit in 52 zondagen.

Dit dagboek behandelt de Heidelbergse Catechismus aan de hand van de verwijsteksten. In die bijbelteksten vind je het bijbelse bewijs van wat de Catechismus zegt. En telkens gaat het in de Catechismus om je hart. Wat geloof jij ervan? Wat is het nut ervan voor jou?
Prijs
€ 15,50
Uw Heil alleen
Hardcover, 371 pagina's.

Uit de werken van twaalf predikanten, die gerekend kunnen worden tot de Nederlandse Nadere Reformatie of tot de Engelse en Schotse puriteinen, zijn dagboekstukjes samengesteld. Hoewel elke predikant vanuit zijn eigen traditie persoonlijke accenten legt, klinkt bij allen dezelfde booschap: een nadrukkelijke oproep tot bekering én de noodzaak om in Christus geborgen te zijn. Alleen in Hem is behoudenis!

Samengesteld door K. Kranendonk-Gijssen
Dit dagboek bevat stukjes uit we werken van: Isaac Ambrosius, John Bunyan, Alexander Comrie, Andrew Gray, Theodorus van der Groe, Abraham Hellenbroek, Matthew Henry, Jodocus van Lodenstein, Bernardus Smijtegelt, Samuel Rutherford, Justus Vermeer en Thomas Watson.
Prijs
€ 15,90
Uitverkocht
Blijft in Mij. Bijbels dagboek
Hardcover.

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje 'Gebedsgestalten' waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht. 

In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel 'Blijft in Mij'.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Prijs
€ 19,50
Blijft in Mij. Bijbels dagboek - Grote letter uitgave
Hardcover, 

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje 'Gebedsgestalten' waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht. 

In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel 'Blijft in Mij'.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Prijs
€ 21,95
... en toch geloof ik! Bijbels dagboek voor studerende jongeren
Paperback, 441 pagina's.

Laten we ervan uitgaan dat je als jongere veel goeds hebt meegekregen. Aan geloofstoerusting ontbrak het niet. Toch kan de confrontatie met een heel andere denk- en leefwereld voor veel christelijke jongeren best verwarrend zijn... Soms leidt die confrontatie tot een geloofscrisis. Vragen over God, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en de zin en bedoeling van het leven dringen zich op.

'... en toch geloof ik!'  is een dagboek voor studerende jongeren aan hogeschool of universiteit. De schrijvers willen hen helpen om vanuit de Bijbel antwoorden te vinden op allerlei vragen. Ze dagen jongeren uit om verantwoording af te leggen van wat ze geloven, maar willen ook helpen antwoord te vinden op de vraag hoe je het geloof in de drie-enige God met anderen kunt delen. En lastige vragen worden zeker niet uit de weg gegaan.
Prijs
€ 17,50
Hebt elkander hartelijk lief. Bijbels dagboek voor gehuwden
Hardcover, 424 pagina's.

Hoe ver gaat jullie zelfverloochening?
Herken je er iets van dat liefhebben een stukje sterven is?
Iets in Gods handen leggen is niet het moeilijkste. Maar het daar ook laten liggen...!

Dringende vragen en stevige doordenkers zoals hierboven zijn de moeite waard om samen te bespreken. Zeker als je pas getrouwd bent. Dit dagboek wil jullie aanzetten tot bezinning en gesprek. Elke week wordt een herkenbaar onderwerp behandeld, dat kan helpen jullie huwelijksrelatie te verdiepen. Enkele thema's zijn: communicatie, gezinsvorming, seksualiteit en materialisme. Iedere dag is er een bijbelgedeelte opgenomen dat past bij het weekthema. Dat het samen lezen, denken, spreken en bidden jullie tot zegen zal zijn! 

Dit boek is de opvolger van Dient elkander door de liefde,  dat vanwege de grote belangstelling verschillende keren werd herdrukt.
Prijs
€ 22,50
Concreet - Bijbels Dagboek
Paperback, 432 pagina's.

God heeft concreet iets te zeggen. Zeker ook tot jonge mensen. In dit dagboek komen kernwoorden dichtbij. Ze worden concreet voor het leven van jongeren.

God vraagt door Zijn Woord en Geest nar jou. Vaak verwijst het dagboek naar de belijdenisgeschriften. Die helpen om het Woord nog beter te gebruiken.

Elke week is er een ander kernwoord met Bijbelse inhoud. Zo wordt concreet Wie God is en hoe Hij werkt. Ten diepste is Christus de Kern van het Woord. Hij wil jouw hart hebben!

Vanaf 15 jaar
Prijs
€ 14,90
Contact. Bijbels Dagboek
Paperback, 408 pagina's.

Je kunt eenzaam zijn met veel mensen om je heen. Echt contact met iemand is iets moois. Er ontstaat verbondenheid.

In dit dagboek leer je Bijbelse personen kennen. Elke week wordt er een persoon besproken. Je komt met hen in contact. Door hun leven leer je over God. Hij zoekt contact met jou.

De Heilige Geest wil hierdoor jouw hart raken. Er komt dan een levende band van geloof met Christus. Door Zijn liefde in jouw hart is er contact. Dan krijg jij ook jouw naaste lief.

13-15 jaar
Prijs
€ 14,95
Context. Bijbels dagboek vanaf 17 jaar
Paperback, 432 pagina's.

De samenhang tussen de Bijbel en ons leven is belangrijk. Wat kunnen er veel vragen zijn rond dingen die gebeuren. Misschien ervaar jij wel verwarring van binnen. Zoek vrede in het Woord van God!

Dit dagboek wil leiding geven voor het leven van elke dag. Gebeurtenissen komen in het licht van de Bijbel. De context wordt belicht.

God is goed. Hij heeft het behoud van mensen op het oog. Christus ging de diepste weg om zondaren te redden. Laat alles mogen meewerken om jou tot Hem te brengen.
Prijs
€ 14,95
Confessie. Bijbels dagboek vanaf 19 jaar
Paperback, 383 pagina's.

Belijden is van levensbelang. Met het hart geloven en met de mond belijden tot zaligheid. Confessie is een ander woord voor belijdenis.
In dit dagboek staat de Heidelbergse Catechismus centraal. Daarnaast de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Het is het goud dat de kerk der eeuwen heeft ontvangen.
Laat dit dagboek nuttig mogen zijn voor jou. Om geestelijke rijkdom te ontvangen in je hart. Dat gebeurt wanneer jij genade krijgt door het werk van Christus.
Om Christus gaat het ten diepste. Hij heeft de waarheid beleden op aarde. Hem kennen door het geloof brengt tot belijden.
Prijs
€ 14,95