Nieuw > Catechismusverklaringen

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Nodig te weten. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus. 52 Preken over de drie stukken
Hardcover, 739 pagina's.     

52 preken over de drie stukken. De drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te mogen leven en sterven, worden door drs. G.J. van Aalst in 52 zondagen behandeld aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Per zondag zijn gespreksvragen toegevoegd voor kinderen en voor jongeren. Deze zijn bedoeld als een handreiking om na de kerkdienst de boodschap in het gezin met elkaar te kunnen overdenken. In de preken, die pastoraal van toon zijn, ligt de nadruk op de vraag: Wat staat er precies in dit belijdenisgeschrift?
Prijs
€ 59,90
Verklaring van de Catechismus der christelijke religie. Exegemata over den catechismum onser kercken. Set 2 Delen
Hardcover, 2 delen.

Hieremias Bastingius werd geboren in 1551 te Yperen of Calais en is gestorven op 20 oktober 1595 te Leiden. Hij huwde met Anna Taenemans en liet haar bij zijn sterven vijf kinderen na. Zijn eerste onderwijs genoot Hieremias te Emden, waar zijn vader, Willem Bastynck, onder andere in 1562 diaken en in 1568 ouderling is geweest.

Daarna studeerde hij te Bremen, onder Johannes Molanus en vervolgens te Genève en Heidelberg, waar hij heeft ingewoond, respectievelijk bij Lambertus Danaeus en Petrus Datheen. Te Heidelberg promoveerde hij in 1575 tot doctor in de theologie, bij welke gelegenheid Hieronymus Zanchius een rede hield: De dignitat studii theologici.

In 1577 werd Bastingius beroepen te Antwerpen, welke gemeente hij gediend heeft tot 1585, toen de stad in handen viel van Parma. Hij vertrok naar Dordrecht, waar hij naast het predikantschap meerdere ambtelijke functies bij classes en synodi bekleed heeft. Het ambt van professor in de theologie te Leiden vervulde hij van 1593 tot zijn overlijden op 44-jarige leeftijd (1595).

Bastingius heeft verscheidene werken geschreven en vertaald. Ook heeft hij (Latijnse) gedichten geschreven. Hem werd, terwijl hij te Antwerpen was, door de Middelburgse synode van 1581, opgedragen ‘exegemata’ te maken ‘over den catechismum onser kercken’, waardoor het werk een officieel kerkelijk karakter kreeg. In 1588 zag de Latijnse tekst het licht.

Dit boek kan als de oudste verklaring in ons land van de Heidelberger worden beschouwd. Het is menigmaal herdrukt en in verschillende talen overgezet. De Hollandse vertaling verscheen in 1591 te Dordrecht bij J. Canin, bezorgd door Bastingius' ambtgenoot Hendrik van den Corput.
Prijs
€ 95,00
De Heidelbergse Catechismus (2 Delen)
Hardcover, 480 en 436 pagina's.

De Heidelbergse Catechismus uitgelegd in 52 predikaties door Ds. M. van Beek.
Prijs
€ 60,00
Getroost leven en sterven. De eerste zeven Zondagen van de Catechismus
Hardcover, 156 pagina's.

De Heidelbergse Catechismus bevat helder en troostvol onderwijs. Het is voor de christen een blijvend wonder dat hij door genade niet meer van zichzelf is, maar eigendom van Christus. Wie ontvangen deze troost? 'Dat zijn de mensen wier heerlijkheid tegen de grond ligt. Die ontdekt zijn en worden aan hun verlorenheid. Hun enige roem ligt in de genade Gods, en in die genade alléén!'

Dit boek behandelt de eerste zeven Zondagen van de Catechismus. De auteur legt op heldere wijze het fuindament van de christen bloot. Eenieder kan zich toetsen of hij eigendom van Christus is.

Deze preken zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en voor leesdiensten.
Prijs
€ 15,90
Uitverkocht
Uw vrije gunst alleen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Hardcover, 830 pagina's.

Deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus bestaat uit 67 predikaties, voorafgegaan door een inleidingspredikatie, die zeer geschikt zijn om in der kerkdiensten te lezen.

Gerrit van de Breevaart zag op 20 februari 1902 in Hendrik-Ido-Ambacht het levenslicht. Hij werd in zijn geboorteplaats, in de Hervormde Kerk, gedoopt. Later sloot het gezin zich aan bij de plaatselijke Vrije Oud Gereformeerde Gemeente die behoorde tot de groep gemeenten welke ontstaan waren uit het gezelschapsleven en door de prediking van de voorgangers B. Sterkenburg, H. Stam en J.H. Boogaard. Hier werd Van de Breevaart in 1939 gekozen tot bestuurslid en drie jaar later volgde de bevestiging tot predikant in Hendrik-Ido-Ambacht door ds. H. Hofman uit Schiedam en ds. H. Vlot uit Capelle aan de IJssel. Binnen dit verband nam ds. Van de Breevaart een grote plaats in, maar ook daarbuiten kreeg hij veel bekendheid en was geliefd bij Gods volk. Vanaf de oprichting in 1964 was hij betrokken bij het werk van den Mbuma-zending, vanaf 1971 als voorzitter. Op 6 augustus 1936 huwde hij met Petronella (Pietje) Snoei. Op 14 mei 1974 is hij op 72-jarige leeftijd overleden in volle verzekerheid des geloofs en heeft hij zijn wens verkregen. In zijn prediking benadrukte hij altijd dat men in Christus moet zijn, zal het wél zijn en waarschuwde hij ernstig tegen valse gronden en eigengerechtigheid.

 

Prijs
€ 84,00
Troost door genade - 52 preken
Hardcover

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 preken.
Prijs
€ 59,95
Verhandeling van de Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties.
Hardcover, 747 pagina's.

Hermannus Ferre werd op 22 augustus 1725 te Groningen geboren, alwaar hij ook studeerde. In 1752 werd hij proponent en in 1756 predikant te Dreischor. Hij huwde met Johanna Maria van Bosheiden en overleed op 17 mei 1775.

Cornelis Brinkman zag het levenslicht te Meppel in 1730. In 1753 werd hij als predikant bevestigd te Ingen en in 1754 te Alblasserdam, alwaar hij tot 1772 gestaan heeft. Toen nam hij een beroep aan naar Oude Tonge en in 1774 naar Dirksland, welke gemeente hij gediend heeft tot zijn emeritaat in 1790. Hij is op 8 juli 1799 te Leiden overleden.

C. Brinkman heeft het handschrift over de Heidelbergse Catechismus, door H. Ferre nagelaten en op verzoek van weduwe J.M. Ferre - van Bosheiden, voor de pers gereed gemaakt.
Prijs
€ 78,00
Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
Paperback, 237 pagina's.

Het meest opvallende van deze uitgave is, dat de catechismustekst op de linkerpagina staat en de bijbehorende verwijsteksten volledig zijn uitgewerkt op de pagina ernaast. De tekst van de vragen en antwoorden is op een speciale manier ingedeeld, waardoor kinderen (en ouderen) de Catechismus gemakkelijker kunnen leren.

De uitgave is speciaal bedoeld voor het onderwijs vanuit de Catechismus in kerken en op scholen. Maar ook voor gebruik in de gezinnen is de uitgave bijzonder geschikt.
Prijs
€ 5,25
Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten.
Hardcover, 237 pagina's.

Het meest opvallende van deze uitgave is, dat de catechismustekst op de linkerpagina staat en de bijbehorende verwijsteksten volledig zijn uitgewerkt op de pagina ernaast. De tekst van de vragen en antwoorden is op een speciale manier ingedeeld, waardoor kinderen (en ouderen) de Catechismus gemakkelijker kunnen leren.

De uitgave is speciaal bedoeld voor het onderwijs vanuit de Catechismus in kerken en op scholen. Maar ook voor gebruik in de gezinnen is de uitgave bijzonder geschikt.
Prijs
€ 7,50
Heidelbergse Catechismus - 2 Delen
Hardcover, 494, 530 pagina's.

Zestig leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus nagelaten door G.F. Gezelle Meerburg. Met een voorwoord van den weleerwaarden heer J.H. Donner.
Prijs
€ 79,00
Uitverkocht