Oud en Zeldzaam > Reprints

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyk de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vaststelling van de Leere der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, ende tot bestier van swakke Godtzaligen.
1754, Amsterdam, Hendrik Vieroot
REPRINT, 2 delen in 1 band, (20) 724 (1) p. Half Kunstleer, 8° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 51,00
Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyl de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vastelling van de Leere der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, ende tot bestier van swakke Godtzaligen.
Nr. 9986
1754, Amsterdam, Hendrik Vieroot
REPRINT, 2 delen, (20) 354 (1), (4) 355-724 (1) p. Half Kunstleer, 8° (Uitgave Snoek.)Meer info / foto's
Prijs
€ 40,00
Een Christelick ende Goddelick Tractaet, Inhoudende de Medicine der Siele. Waer in 1. De sieckten der Ziele wijt-loopigh beschreven. 2. De gequetste Faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaken dienstelick gestelt. 4. De teyckenen ende Symptomata bysonderlick ghespecificeert. 5. De voorseggingen van den uyt-ganck ende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6. En de Remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare Conscientie ontrust zijn. Ende nu uyt het Engelsch getrouwelijck overgeset, door Johannes Lamotius.
Nr. 8941
Prijs
€ 55,00
De Ghemeynschap der Heylighen. Ofte, Een Tractaet vande Ghemeynschap die de Gheloovighe hebben met Godt, ende sijne Engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de H. Schrifture vergadert, ende in 't Engelsch beschreven. Ende nu in 't Nederlandtsch ghetrouwelijck overgheset door Josua Sanderus.
Nr. 9066
1628, Dordrecht, Françoys Boels
REPRINT, (16) 319 p. Half Leer met ribben, 8° (NIEUW, uitgave De Schatkamer)Meer info / foto's
Prijs
€ 49,00
Elia de Profeet Kragtig in Woorden, Werken en Schrift. In XX. Redenvoeringen en beknopter in Rym vertoont.
1736, Groningen, Jurjen en Hajo Spandaw
REPRINT, (titelprent met verklaaring, 22) 520 (15) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 59,00
Eliza de Profeet Gezalft met Elias Geest, Wonderbaar in zyn Leven en Dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften vertoont.
1741, Groningen, Jurjen en Hajo Spandaw
REPRINT, (titelprent met verklaaring, 14) 544 (15) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 59,00
Gorinchems Ys-lijke Water-Nood, En heug-lijke Verlossing: En daar in De bysondere Verderf-sonden onses Vaderlands, en heilzame Remedien daar tegen. Vertoond uit I. Sam. 2. 6.
Nr. 5835
1656, Gorinchem, Paulus Vink
REPRINT, (titelprent, 12) 477 (3) p. Half Leer met ribben, 12° (NIEUW, uitgave De Schatkamer, 2013)Meer info / foto's
Prijs
€ 65,00
Klaarlichtende Sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door A.J. Antink, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar in den Heere ontslapen den 17 Maart 1899.
Nr. 7766
z.j., z.n.
REPRINT, (2) 399 p. Half Leer met ribben, 8° (deze reprint is qua tekst en band uitvergroot tot 4°-formaat, NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Prijs
€ 45,00
Nr. 7509
1779, Dordrecht, Nicolaas van Eysden en Comp.
REPRINT, (42) 438 (14) p. Half Leer met ribben, 4° (uitgave De Schatkamer, 1997)Meer info / foto's
Prijs
€ 70,00
Nr. 5849
1779, Dordrecht, Nicolaas van Eysden en Comp.
REPRINT, (42) 438 (14) p. Half Leer met ribben, 4° (NIEUW, uitgave De Schatkamer, 1999)Meer info / foto's
Prijs
€ 59,00