Christinnereis - pocket editie

Christinnereis - pocket editie
Auteur
ISBN
978941570117
Categorie
Theologie (Nieuw)
Omschrijving
Paperback, 272 pagina's.

U, hebt op dit moment een van de meest gelezen boeken die ooit in de wereld zijn verschenen in handen. In dit vervolg op de Christenreis naar de eeuwigheid gaat Christinne met haar kinderen en andere pelgrims ook op reis naar de Hemelstad. Zij maakt onderweg andere zaken mee dan haar man. Dieper en geestelijker zijn de Bijbels gefundeerde lessen.
Maar ook praktische adviezen om te leven als een christen nemen een grote plaats in. Luister dit boek. U vindt er de weg beschreven naar de grootste rijkdom die een christen in zijn of haar leven door genade mag ontvangen: de vergeving van zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus.
Het is een boek met voorbeelden. Voorbeelden die gaan over de bekering van zondige mensen. Dat kan door de genade van God. Ook wij moeten een levensreis maken. Maken wij de reis van Christinne, haar  kinderen, Barmhartigheid, Vreesachtigheid en Gereed-tot-hinken? Dan komen we behouden aan en mogen eeuwig bij de Heere zijn. 

Veel zegen en leesgenoegen met dit bijzondere boek.

Andere bezoekers bekeken ook: