Alle boeken van "BREEVAART, G. VAN DE"

De geboren Koning. Tien predicaties
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 240 pagina's.

Tien niet eerder uitgegeven predicaties voor Advent, Kerst, Oud-en Nieuwjaar.
1. De grootheid van Johannes aangekondigd (Adventspredicatie over Lukas 1:15-17)
2. De Naam Jezus (Adventspredicatie over Matth. 1:21b)
3. Het grote heilsfeit (Kerstpredikatie over Lukas 2:1-7 - eerste preek)
4. De bewondering van de Goddelijke gave (Kerstpredicatie over Lukas 2:1-7 - tweede preek)
5. Hoe het geloof werkzaam is omtrent de geboren Christus (Kerstpredicatie over Lukas 2:1-7 - derde preek)
6. De zegen van Simeon aan Maria (Kerstpredicatie over Lukas 2:34)
7. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus (Kerstpredicatie over 2 Korinthe 8:9)
8. Gedenkt aan de vrouw van Lot (Oudejaarspredicatie (tevens rouwpredicatie) over Lukas 17:32)
9. De raadgeving van de Koning van de Kerk (Oudejaarspredicatie over Openbaring 3:18)
10. Een opdracht, te prediken de verzoening (Nieuwjaarspredicatie over 2 Korinthe 5:20-21)

Van
Voor
€ 17,90
€ 12,50
Uw vrije gunst alleen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
(Nieuw > Catechismusverklaringen)
Hardcover, 830 pagina's.

Deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus bestaat uit 67 predikaties, voorafgegaan door een inleidingspredikatie, die zeer geschikt zijn om in der kerkdiensten te lezen.

Gerrit van de Breevaart zag op 20 februari 1902 in Hendrik-Ido-Ambacht het levenslicht. Hij werd in zijn geboorteplaats, in de Hervormde Kerk, gedoopt. Later sloot het gezin zich aan bij de plaatselijke Vrije Oud Gereformeerde Gemeente die behoorde tot de groep gemeenten welke ontstaan waren uit het gezelschapsleven en door de prediking van de voorgangers B. Sterkenburg, H. Stam en J.H. Boogaard. Hier werd Van de Breevaart in 1939 gekozen tot bestuurslid en drie jaar later volgde de bevestiging tot predikant in Hendrik-Ido-Ambacht door ds. H. Hofman uit Schiedam en ds. H. Vlot uit Capelle aan de IJssel. Binnen dit verband nam ds. Van de Breevaart een grote plaats in, maar ook daarbuiten kreeg hij veel bekendheid en was geliefd bij Gods volk. Vanaf de oprichting in 1964 was hij betrokken bij het werk van den Mbuma-zending, vanaf 1971 als voorzitter. Op 6 augustus 1936 huwde hij met Petronella (Pietje) Snoei. Op 14 mei 1974 is hij op 72-jarige leeftijd overleden in volle verzekerheid des geloofs en heeft hij zijn wens verkregen. In zijn prediking benadrukte hij altijd dat men in Christus moet zijn, zal het wél zijn en waarschuwde hij ernstig tegen valse gronden en eigengerechtigheid.

 

Prijs
€ 84,00
De Koning in Zijn schoonheid. Acht predicaties
(Nieuw > Theologie)
Hardcover,198 pagina's.

Acht niet eerder verschenen predicaties.
1. Een bede tot de Koning van de Kerk. T.g.v. Koninginnedag, Psalm 54:4 en 5.
2. De Troon des Heeren. Psalm 89:15
3. De Koning in Zijn schoonheid. Jesaja 33:17
4. Petrus door zijn broeder Andréas tot Christus geleid. Johannes 1:41-43
5. Herstel of genezing van een vreselijke krankheid. T.g.v. de eerste lijdenszondag, Johannes 3:14-15 
6. Het ontstoken vuur. T.g.v. het begin van het vakantieseizoen, Handelingen 28:2,3,5
7. Paulus' behoefte aan geestelijke en zaligmakende kennis van Christus. Filippenzen 3:8
8. De liefde Gods. 1 Johannes 4:10
Van
Voor
€ 15,00
€ 12,50
De verhoogde Koning. Acht predicaties
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 196 pagina's.

Acht predicaties vrije stoffen.
1. Een Goddelijke verschijning aan Mozes. Predicaties over Exodus 3:12
2. Boaz prijst Ruth. Predicatie over Ruth 2:11-12
3. Het gebed van Elisa voor een ellendige in zichzelf blinde. Predicatie over 2 Koningen 6:17
4. De heerlijkheid en verhoging als kroning van de Koning van de Kerk. Hemelvaartpredicatie over Psalm 47:5-7
5. Dat de bruid haar Liefste krijgt te zien. Predicatie over Hooglied 2:9
6. Een deur der hoop in het dal van Achor. Predicatie Hoséa 2:14
7. De brede en de smalle weg. Rouwpredicatie over Matthéüs 7:13-14
8. De heerlijke geloofsbelijdenis die Petrus gedaan heeft op de vraag van Christus. Predicatie over Matthéüs 16:15-18 - Hervormingsdag
Van
Voor
€ 15,00
€ 12,50
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 390 pagina's.

Ds. G. van de Breevaart, geboren op 20 febr. 1902, werd op 20 april 1942 bevestigd als predikant in de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik Ido Ambacht. Dit ambt heeft hij mogen bedienen tot zijn sterven op 14 mei 1974. De gemeente van H.I. Ambacht behoorde tot de groep gemeenten, die waren voortgekomen uit de prediking van de voorgangers B. Sterkenburg, H. Stam en J.H. Bogaard. Binnen dit verband nam ds. Van de Breevaart een grote plaats in, maar ook daarbuiten kreeg hij grote bekendheid en was geliefd bij Gods volk. Deze preken zijn uitgesproken in 1970 en geven zijn grote bewogenheid weer die hij voor zijn medemens had, met name voor de jeugd.

Deze vervolgstoffen over het leven van Jozef staan vol waarschuwingen, maar er wordt ook veel onderwijs gegeven. Voortdurend wordt Jozef beschreven als het type van de grote Behouder des volk, Christus Jezus, de Gezondende van de Vader, om een groot volk in het leven te behouden, en als voorbeeld van de vreze des Heeren. De liefde en gunning van ds. Van de Breevaart klinken duidelijk door in deze preken. Preken, die, ook afzonderlijk, zeer geschikt zijn in de kerdiensten te lezen.
Prijs
€ 23,50
De strijd gestreden over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie en twee laatste door hem gehouden predikaties alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
Nr. 83245
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1975, Veenendaal, Uitgeverij G. Kool
162 p. Kunstleer
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 12,00
Het eeuwige testament. Zaterdagavond-overdenkinge.
Nr. 88262
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1976, Veenendaal, Uitgeverij G. Kool
320 p. Kunstleer
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 17,50
De strijd gestreden, over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart. Hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie, de twee laatste door hem gehouden predikaties, alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
Nr. 92688
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1976, Veenendaal, Uitgeverij G. Kool
162 p. Kunstleer
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 10,00
Als een veldhoen op de bergen. Eerste tiental preken over het leven van David
Nr. 54413
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1972, Dordrecht, J.P. van den Tol
189 p. Linnen
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 10,00
Als een veldhoen op de bergen. Veertig preken in 4 banden
Nr. 30950
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1972, Dordrecht, J.P. van den Tol
4 delen, 189, 141, 168, 150 p. Linnen
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 55,00