Alle boeken van "BUNYAN, J."

Genade in Overvloed
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 104 pagina's.

Wie De Christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan goed wil verstaan, moet zeker het verslag van zijn bekering en geestelijke ondervindingen lezen. Tijdens zijn gevangenschap schreef Bunyan de autobiografie van zijn geestelijk leven, die in het Nederlands verscheen onder de titel Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren.  De stijl van dit werk us niet eenvoudig en het boek is - wellicht daardoor - vrij onbekend gebleven. 

Deze vereenvoudige uitgave, die in samenwerking met de John Bunyan Stichting tot stand kwam, maakt Bunyans bijzondere levensbeschrijving ook voor jongeren toegankelijk en spoort hen aan zijn geschriften te lezen. Dit prachtige boek is van groot belang bij het lezen van zijn andere werken en onmisbaar om John Bunyan te leren kennen.
Prijs
€ 10,00
Uit genade zalig
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 101 pagina's.

O, wanneer een God van genade is gezeten op een troon der genade, en een arme zondaar daarbij staat en smeekt om genade, en dat in de Naam van een genadige Christus, in en door de hulp van de Geest der genade, dan kan het toch niet anders, of zo'n zondaar moet barmhartigheid en genade verkrijgen, om geholpen te worden ter bekwamer tijd?

In dit geschrift zet John Bunyan uiteen wat zalig worden is, en wat het wil zeggen als een mens uit genade zalig wordt gemaakt, gered van het eeuwig verderf. Vervolgens geeft hij antwoord op de vraag wie er uit genade zalig worden, en hoe dit in hun leven blijkt. Gedachtig aan zijn eigen eertijds klinkt ten slotte de verwondering door, als hij spreekt over Gods liefde om zondaren uit genade te verkiezen tot zaligheid.
Prijs
€ 9,90
Uitverkocht
Genade in overvloed
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 121 pagina's.

Wie 'De Christenreis naar de eeuwigheid'  van John Bunyan goed wil verstaan, moet zeker het verslag van zijn bekering en geestelijke ondervindingen lezen. Tijdens zijn gevangenschap schreef Bunyan de autobiografie van zijn geestelijk leven, die in het Nederlands verscheen onder de titel 'Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren'.  De stijl van dit boek is niet eenvoudig en het boek is - wellicht daardoor - vrij onbekend gebleven.

Deze vereenvoudigde uitgave, die in samenwerking met de John Bunyan Stichting tot stand kwam, maakt Bunyans bijzondere levensbeschrijving ook voor jongeren toegankelijk en spoort hen aan zijn geschriften te lezen.

Dit prachtige boek is van groot belang bij het lezen van zijn andere werken en onmisbaar om John Bunyan te leren kennen.
Prijs
€ 5,00
Gij hoort hen die Uw heil verwachten. Bijbels dagboek
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover, 374 pagina's.

John Bunyan (1628-1688) was een eenvoudige ketellapper. Eenvoudig is hij ook gebleven toen God hem riep in Zijn dienst. In woord en geschrift liet hij steeds dezelfde boodschap horen: God is goed voor een slecht mens. Bunyan verstond de kunst om met weinig woorden veel te zeggen. Bewogen en recht op de man af laat hij de Schrift spreken. Uit zijn geschriften zijn korte dagboekstukjes geselecteerd.
Prijs
€ 13,50
Langs Sions wegen. Gedichten
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 61 pagina's.

Hoewel John Bunyan (1628-1688) bekendheid kreeg door zijn 'Christen- en Christinnereis' en ander proza, schreef hij zijn leven lang ook poëzie. Een enkel gedicht van zijn hand werd en geliefde hymn, maar verreweg de meeste gedichten bleven onbekend.

Bunyans gedichten zijn qua vorm en inhoud veelzijdig én herkenbaar: zij gaan over het geestelijke leven, maar ook over zijn eigen persoonlijke leven. Hij schreef gedichten voor ouderen, maar ook voor kinderen.

'Langs Sions wegen'  bevat een selectie uit de gedichten van John Bunyan.
Prijs
€ 7,50
Uitverkocht
De toekomende wereld. Visioenen van de HEMEL en de HEL
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 109 pagina's.
Prijs
€ 10,50
Uitverkocht
De Christinnereis naar de eeuwigheid
Nr. 51906
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
2008, Houten, Den Hertog
189 pag. Hardcover, nette staat, kleine beschadiging voorkant
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 7,00
Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 137 pagina's.

Een door hemzelf geschreven verhaal over de uitnemende genade van God in Christus voor Bunyan, alsmede een beschrijving van zijn roeping tot het predikambt.
Prijs
€ 17,50
Uitverkocht
De Christenreis van John Bunyan. Naverteld voor kinderen
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 128 pagina's.

Op een dag vindt Chisten een oud boek op zijn zolder. Dat boek verandert zijn leven. Tot zijn grote schrik leest hij dat de stad Verderf verwoest zal worden. Maar niemand gelooft hem... Alleen en met een zwaar pak op zijn rug, vlucht Christen hals over de kop de stad uit. Dan begint een spannende reis naar veiligheid: eerst moet hij naar de smalle poort en daarna naar de Hemelse Stad. De wijze Uitlegger maakt duidelijk dat hij nooit van het smalle pad mag afwijken. Maar die weg is niet zonder gevaar... overal liggen mensen op de loer die het op het leven van reizigers gemunt hebben. Zal het Christen ooit lukken om aan Reus Wanhoop en de draak Apollyon te ontkomen en de Hemelse Stad te bereiken?

De 'Christenreis'  is het bekendste werk van de puriteinse schrijver John Bunyan. In het boek beschrijft hij in allerlei beelden het leven van een christen. Jean Watson bewerkte deze klassieker voor kinderen en maakte het verhaal toegankelijk door haar meeslepende vertelstijl en interessante uitleg in kaders naast de tekst. Haar boek biedt een opstapje naar het werk van John Bunyan.

Vanaf 8 jaar.
Prijs
€ 15,90
De Christenreis - pocket editie
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 287 pagina's.

U hebt op dit moment een van de meest gelezen boeken die ooit in de wereld zijn verschenen in handen. Het is een reisverhaal. Maar niet zomaar een reisverhaal. Het beeldt de levensreis uit van een jongeman Christen. Deze man probeerde van het leven te genieten. Hij geniet met volle teugen van alles wat de wereld hem biedt. Zijn vrienden doen mee met zijn spel. Zijn taalgebruik en gedrag brengen de hele stad in opspraak. Toch mist hij iets. Hij luistert naar een gesprek tussen een paar vrouwen. Hij voelt dat zij een rijkdom hebben die hij mist. Dat brengt een angstig gevoel. Een man legt hem uit dat deze rijkdom ook voor hem te krijgen is. Dat hij ook vergeving van al zijn verkeerde daden kan ontvangen. En hij gaat op reis. Onderweg gebeurt er veel. Maar hij komt behouden bij de eindbestemming aan!

Het is een boek met voorbeelden. Voorbeelden die gaan over de bekering van een zondig mens. Genade van God. Ook wij moeten een levensreis maken. Maken wij de reis van deze pelgrim, Christen? Dan komen wij eeuwig bij God. Veel zegen en leesgenoegen met dit bijzondere boek.
Prijs
€ 5,00