Alle boeken van "HUNTINGTON, W."

De naakte boog Gods
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 71 pagina's.

De naakte boog Gods of 'De zichtbare tentoonspreiding van de oordelen Gods over de vijanden der waarheid. Alsmede het gedicht ''De geestelijke pelgrim'', en een brief van Ds. Ledeboer aan ouderling De Hoop te Oudewater. Herschreven door J.A. Bunt, Rhenen.
Prijs
€ 7,95
Enkele minder bekende geschriften van en over de ''Kolendrager''
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 96 pagina's.

De volgende geschriften zijn opgenomen in dit boek:
- Het Wapenschild van de Prediker
- Het optreden van William Huntington
- De onbarmhartige dienstknecht
- Het geroep van Klein Geloof
Prijs
€ 11,90
De Kassier der armen of de geloofsbank
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 211 pagina's. 

William Huntington (Cranbrook, 2 februari 1745 - Londen, 1 juli 1813). Zijn ouders leefden in grote armoede, van de toen kinderen die zijn ouders kregen, stierven er vier op jonge leeftijd. Alleen William en vijf zussen kwamen tot de volwassen leeftijd. Huntington werd kolensjouwer van beroep.

Vanaf 1773 ging hij regelmatig voor als predikant in Sunbury-on-Thames en in 1782 werd hij predikant in een gemeente in Londen. De ongeletterde Huntington was direct in zijn prediking en op indringende wijze legde hij het Woord Gods uit, wat veel mensen trok. Op 9 juni 1813 preekte Huntington voor het laatst en op 1 juli van dat jaar overleed hij op achtenzestigjarige leeftijd. Tijdens één van zijn laatste preken zei hij: 'U zult de kolensjouwer niet lang meer bij u hebben en als ik zal zijn heengegaan zal er geen ander in mijn plaats komen', overtuigd zijnde dat na zijn dood zijn gemeente uiteen zou vallen, wat ook in vervulling is gegaan.  
Prijs
€ 14,50
De Bank des geloofs - God de Kassier der armen
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 255 pagina's.

Weinig mensen hebben dit boek gelezen zonder dat zij er krachtig door werden geraakt, want Huntingtons kernachtige wijze van schrijven is zowel voor het oog als voor het oor een genot. Dit ontroerende boek vertelt over de vele ontberingen die Huntington leed, hoe hij in zonde viel en over alle daaruit voortvloeiende moeite en ellende. Het is een verslag van Gods goedertierenheid jegens hem, zowel op geestelijk als tijdelijk gebied, spontaan en rechtstreeks uit het hart geschreven. 

Na zijn bevestiging als predikant preekte Huntington veel in de dorpen in Surrey en in de Margaret Street Chapel in Londen. Hij richtte zijn aandacht nu ook op het schrijven en in 1784 verscheen reeds de vierde druk van het eerste deel van De Bank des geloofs.

William Huntington werd op 2 februari 1745 in een arbeidershuisje bij Cranbrook in Kent geboren. Hij werd op 14 november 1750 ten doop gehouden. Op de Latijnse dorpsschool leerde William lezen en schrijven. Op 9 juni 1813 preekte Huntington voor het laatst en op 1 juli van dat jaar overleed hij. Hij is 68 jaar geworden.

Dit ontroerende boek vertelt over de vele ontberingen die Huntington (1745-1813) leed. Het is ook een verslag van Gods goedertierenheid jegens hem, zowel op geestelijk als tijdelijk gebied.

Een herziene herdruk.
Prijs
€ 14,95
Want Sion is van God begeerd. Verzamelde leerredenen (II)
Nr. 83442
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1997, Kampen, uitgeverij de Groot Goudriaan
223 p. Hardcover, mooi exemplaar
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 15,00
God, de kassier van de armen of de geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken
Nr. 55523
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
z.j., Leiden, J.J. Groen & Zoon N.V.
198 p. Linnen
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 8,50