Alle boeken van "MOERKERKEN, A."

Zin en mening. Een bezinning op de uitleg van de Heilige Schrift
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 192 pagina's.

Dit boek wil een hulpmiddel zijn om de betekenis, de 'zin en mening' van de Bijbel te verstaan. Zolang de Heilige Schrift bestaat, wordt zij uitgelegd. Voor die uitleg werden bepaalde regels gehanteerd. Zo ontstond de hermeneutiek: de bezinning op de juiste manier van uitleg van de Schrift.

Dit boek wil iets vertellen over de theorie, de methodiek, de praktijk en de geschiedenis van de exegese van Gods Woord. Men behoeft niet theologisch geschoold te zijn om het te lezen: hartelijke belangstelling voor alles wat met Schriftuitleg te maken heeft, is voldoende.
Van
Voor
€ 15,90
€ 8,50
De bruid van Bethlehem. Negen overdeninkingen over het Bijbelboek Ruth
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 160 pagina's.

Het boek Ruth, een van de kleinste geschriften uit de Bijbel, wil ons vooral twee dingen leren. In de eerste plaats hoe een heidens meisje uit Moab een moeder werd van de Heere Jezus. En vervolgens in welke weg een arme zondaar het eigendom kan worden van Jezus Christus, de Meerdere van Boaz.
Prijs
€ 14,90
De witte bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 108 pagina's.

In de meeste Bijbels bevindt zich tussen het Oude en Nieuwe Testament een witte bladzijde. We realiseren ons niet altijd dat tussen de bijbelboeken Maleachi en Mattheüs een periode van vier eeuwen ligt. Gedurende die eeuwen is er natuurlijk heel veel gebeurd. De stem van de profeten zweeg, maar Gods werk ging door. We moeten goed beseffen dat vele fragmenten uit het Nieuwe Testament niet goed zijn te begrijpen als we geen kennis hebben van de 'witte bladzijde'. Daarom bevordert een goede kennis van de 'witte bladzijde' een goed verstaan van de Heilige Schrift. Dat is dan ook de reden dat dit boek is geschreven. Het geeft geen wetenschappelijke pretenties. Het is bedoeld voor de belangstellenden bijbellezer, die zich niet alleen interesseert voor alles wat er in de Schrift staat, maar ook voor alles wat daarmee verband houdt.
Prijs
€ 14,90
Separerende prediking. Gedachten over de verkondiging van het Woord
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 87 pagina's.

Onder de prediking moet elke kerkganger horen hoe het met hem gesteld is op reis naar de eeuwigheid. Hij moet horen aan welke kant van de scheidslijn hij staat. Als dit separerende karakter van de prediking achterwege blijft, dreigt een verondersteld geloof het gevoel van de noodzaak van de wedergeboorte uit de harten weg te nemen.
Separerende prediking is geschreven uit zorg voor de prediking binnen de gereformeerde vandaag de dag. Eerst gaat ds. Moerkerken in op de methodiek van de preekvoorbereiding. Vervolgens behandelt hij het separerend karakter van de prediking.
Een toegankelijk boek, bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en ieder betrokken gemeentelid.
Prijs
€ 13,50
De ziener van Patmos. Acht overdenkingen over Openbaring
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 139 pagina's.

De apostel Johannes werd, op hoge ouderdom gekomen, verbannen uit zijn geliefde gemeente van Efeze. Hij heeft geruime tijd moeten doorbrengen op het eiland Patmos, even voor de kust van het huidige Turkije in de Middellandse Zee. Daar heeft hij van de Heere visioenen gekregen. Het Bijbelboek Openbaring bestaat uit vijftig visioenen, zeven maal zeven gezichten, bekroond en afgesloten dooor een machtig slotvisioen van het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. Johannes krijgt drie opdrachten: 'Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen.' Die drie dingen moet hij dus opschrijven en uit drie onderdelen bestaat ook het laatste Bijbelboek. De overdenkingen in dit boek laten zien dat ook voor onze tijd het Bijbelboek Openbaring van grote betekenis is.
Prijs
€ 14,90
De kinderen van Rechab. Over onze houding ten aanzien van normen en tradities
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 12 pagina's.

Referaat naar aanleiding van Jeremia 35
Prijs
€ 2,00
Ons Troostboek, verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Nr. 32058
(Tweedehands > Catechismus)
2005, Houten, Den Hertog
727 p. Kunstleer, mooi exemplaar. ISBN 9789033118211
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 47,50
Dictaat schriftgegevens, Oude Testament. (Cursus Godsdienst onderwijs uitgaande van de Gereformeerde Gemeente)
Nr. 85841
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1991, Lektuurfonds C.G.O.
67 p. in een ordner, met uitvouwbare kaart
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 9,00
Nr. 86907
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1994, Houten, den Hertog B.V.
138 p. Hardcover
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 10,00
Ons Troostboek. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 preken.
(Nieuw > Catechismusverklaringen)
Hardcover, 727 pagina's.

De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties.
Prijs
€ 59,50