Alle boeken van "N.N."

Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1786. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1786. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Coptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Nr. 7940
(Oud en Zeldzaam > Voorraad)
1786, Amsterdam, Petrus Schouten, en Reinier Ottens
7 werken in 1 band, 48, 107, 192, 92, 156, 22, 48 p. Origineel Perkament met overslag, 12°Meer info / foto's
Prijs
€ 550,00
Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Catechismus, ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere, Die in de Kerken ende Schoolen der Nederlandsche Gereformeerde Kerken geleert wordt. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende de Liturgie der selver Kerken.
Nr. 9603
(Oud en Zeldzaam > Voorraad)
1777, Amsterdam, Erve Hendrik van der Putte
(titelprent) z.p., 71 (1) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (Boekblok wat gebruind, de 2 eerste en 4 laatste pagina's zijn aan de randen vakkundig gerestaureerd. De psalmen en gezangen zijn volledig op noten gesteld.)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 100,00
€ 50,00
Woorden van blijdschap
(Nieuw > Diversen)
Hardcover, 29 pagina's.
Van
Voor
€ 5,00
€ 2,50
Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1781. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Haar Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeynen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1781. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Nr. 9019
(Oud en Zeldzaam > Voorraad)
1781, Amsterdam, Petrus Schouten, en Reinier Ottens
5 werken in 1 band, 48, 107 (1), 192, 92, 48 p. Opnieuw gebonden half Leer, 12°Meer info / foto's
Prijs
€ 350,00
Bas telt mee. CD-ROM - Consumentenversie I
(Nieuw > Vertel Cd / Muziek Cd)
CD-ROM: Leren rekenen met Bas! Met 8 oefeningen en spelletjes.

Bas blijft leren! Na de cd-rom 'Bas gaat digi-taal' is er nu ook 'Bas telt mee'. Ditmaal gericht op de ontwikkeling van het tellen en beginnend rekenen. Weer een cd-rom vol spelletjes en oefeningen met Bas in de hoofdrol. Leuk en leerzaam voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
Prijs
€ 6,95
Preeknotities
(Nieuw > Diversen)
Paperback met ringband.

In dit notitieboekje kunt u de volgende punten bijhouden:
- Datum
- Plaats
- Voorganger
- Tekst
- Thema
- Verdeling
- Aantekeningen
- Gezongen
- Voor de komende week
- Om te doen - Om te bidden.
Prijs
€ 5,50
Nr. 9407
(Oud en Zeldzaam > Foreign Works)
1837, Bruxelles, Sociétés de Paris, Londres et Bruxelles, pour les Publications Littéraires
2 volumes, (XXIV, 2) 1152, 1244 p. Contemporary half Leather, 8° (Upper spine-end volume 2 is split.)Meer info / foto's
Prijs
€ 195,00
Nr. 4690
(Oud en Zeldzaam > Foreign Works)
1698, Bruxelles, Eugene Henry Fricx
(XVIII, 6) 697 (11) p. Contemporary Leather with gilt on spine, 8°Meer info / foto's
Van
Voor
€ 120,00
€ 60,00
Nr. 4856
(Oud en Zeldzaam > Foreign Works)
1737-1739, Magdeburg und Leipzig, Christoph Seidels Wittme, und G.C. Scheidhauers
8 parts in 1 volume, (folding frontispiece, 16) 886 (66) p. Contemporary Vellum, 8°Meer info / foto's
Van
Voor
€ 250,00
€ 125,00
Kerkelijk Jaarboek 2017 - Gereformeerde Gemeenten
(Nieuw > Diversen)
Paperback, 570 pagina's.

Kerkelijk Jaarboek 2017 - Gereformeerde Gemeenten
Prijs
€ 10,00