Alle boeken van "PAUL, M.J."

Het Archimedisch Punt van den Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronmomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon. 22-23)
Nr. 53175
(Tweedehands > Bijbelcommentaren)
1988, 's-Gravenhage, Uitgeverij Boekencentrum B.V.
391 p. Paperback. ISBN 9789023911857
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 10,00
Occulte machten en bevrijding
Serie: Studium Generale - Deel 4
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 159 pagina's.

Door middel van zwarte magie willen satanisten een negatieve invloed uitoefenen op christenen. Hoe kunnen zij zich daartegen wapenen? Wat te doen als buren geesten oproepen? Kennis vermeerderen over de duistere wereld jaagt misschien schrik aan, maar kan ook helpen om bij God bescherming te vinden.

Aan de hand van praktische voorbeelden geeft dr. Paul inzicht in wat zich afspeelt in de wereld om ons heen. Duivelse activiteiten en achtergronden in alternatieve geneeswijzen, boeken, muziek en spelletjes komen aan de orde. Christenen leren zo de eigen cultuur te doorgronden en de invloed van satan daarop te herkennen. Daartoe is bovendien een uitgebreide lijst opgenomen met woorden en symbolen die te maken (kunnen) hebben met het occulte. 

'Occulte machten en bevrijding'  is het vierde deel in de serie publicaties van Driestar-educatief in samenwerking met uitgeverij Groen. De publicaties bevatten de integrale of bewerkte lezingen in het kader van Studium Generale.

Prijs
€ 14,95
Oorspronkelijk - Overweging bij schepping en evolutie
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 524 pagina's

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. 

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. 

Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen. 

Prof. dr. Mart-Jan Paul (1955) doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.
Prijs
€ 24,95
Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
Nr. 93466
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
2002, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum
199 p. Paperback, mooi exemplaar. ISBN 9789023911678
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 8,50
Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
Nr. 93630
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
2002, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum
199 p. Paperback. ISBN 9789023911678
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 8,50
Studiebijbel Hosea Maleachi
Serie: Studiebijbel Oude Testament - Deel 12
(Nieuw > Bijbelcommentaren)
Hardcover met omslag
Prijs
€ 65,00
Studiebijbel Genesis - Exodus
(Nieuw > Bijbelcommentaren)
Hardcover met stofomslag, (23) 1029 pagina's.

1. Chronologie
2. Genesis 1-11 en de overlevering van het oude Nabije Oosten
3. Verbondssluitingen in het oude Nabije Oosten
4. Sodom en Gomorra en de archeologie
5. Belangrijke archeologische tekstvondsten mbt Genesis en Exodus
6. Genesis-Exodus en de godsdienstgeschiedenis
7. De betekenis van zegenen
8. De gezinsstructuur bij de aartsvaders en in Israël
9. Israël in Egypte en in de Sinai
10. Wetsteksten in het oude Nabije Oosten en in het boek Exodus
11. De historiciteit en betekenis van de tabernakel

Bijzondere kenmerken van SBOT:

- Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom zijn ook veel verwijzingen naar het NT opgenomen.
- Bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden en theologen. Een goed leesbare vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details.
- Aandacht voor recente inzichten op het gebied van de bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de bijbelboeken. Tevens een kritische verwerking van de historisch-kritische uitleg van de laatste twee eeuwen.
- Aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met wetten en verdragsteksten van andere volken.
- Niet alleen aandacht voor de boodschap van het Woord van God in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. Daarbij komen ook de blijvende beloften voor het volk Israël in onze tijd ter sprake.
- Het Hebreeuws is afgedrukt, met een transliteratie en een interlineaire vertaling, om de grondtaal zo dicht mogelijk bij de lezers te brengen (die wel of geen Hebreeuws beheersen).
- Bij het Hebreeuws staan Strongnummers om afleidingen van dezelfde woorden te herkennen en voor het nazoeken in theologische woorden-boeken en elektronische bijbelprogramma's.
- In een aparte kolom worden de vijf meest gebruikte Nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken.
- Aandacht voor de belangrijke tekstverschillen in de handschriften (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
- Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.
- Veel extra inleidende artikelen en excursen waarin aanvullende informatie gegeven wordt.
- Literatuuroverzichten met daarin de belangrijkste boeken en artikelen van de laatste tijd, vanuit binnen- en buitenland. Verwijzingen naar talrijke internetsites (o.a. atlassen, afbeeldingen van de genoemde bijbelse plaatsen, toelichting archeologische vondsten).
Prijs
€ 65,00
Studiebijbel Psalmen I
(Nieuw > Bijbelcommentaren)
Hardcover met stofomslag.

1. Literaire aspecten van de psalmen
2. Messiaanse psalmen
3. Rechtvaardigen in het Oude Testament
4. Bijbels zicht op de mens
5. Ziekte en genezing in het Oude Testament
6. Vijanden in het oude Testament

Psalmen:
1. Inleiding op de Psalmen
2. De structuur en de opbouw van het boek Psalmen
3. De Psalmen in de loop van de geschiedenis.

Bijzondere kenmerken van SBOT:
- Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom zijn ook veel verwijzingen naar het NT opgenomen.
- Bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden en theologen. Een goed leesbare vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details.
- Aandacht voor recente inzichten op het gebied van de bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de bijbelboeken. Tevens een kritische verwerking van de historisch-kritische uitleg van de laatste twee eeuwen.
- Aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met wetten en verdragsteksten van andere volken.
- Niet alleen aandacht voor de boodschap van het Woord van God in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. Daarbij komen ook de blijvende beloften voor het volk Israël in onze tijd ter sprake. 
- Het Hebreeuws is afgedrukt, met een transliteratie en een interlineaire vertaling, om de grondtaal zo dicht mogelijk bij de lezers te brengen (die wel of geen Hebreeuws beheersen).
- Bij het Hebreeuws staan Strongnummers om afleidingen van dezelfde woorden te herkennen en voor het nazoeken in theologische woorden-boeken en elektronische bijbelprogramma's.
- In een aparte kolom worden de vijf meest gebruikte Nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken.
- Aandacht voor de belangrijke tekstverschillen in de handschriften (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
- Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.
- Veel extra inleidende artikelen en excursen waarin aanvullende informatie gegeven wordt.
- Literatuuroverzichten met daarin de belangrijkste boeken en artikelen van de laatste tijd, vanuit binnen- en buitenland. Verwijzingen naar talrijke internetsites (o.a. atlassen, afbeeldingen van de genoemde bijbelse plaatsen, toelichting archeologische vondsten).
Prijs
€ 65,00
Studiebijbel Jeremia - Klaagliederen
Serie: Studiebijbel Oude Testament - Deel 10
(Nieuw > Bijbelcommentaren)
Hardcover met stofomslag, 881 pagina's.

- De profeet Jeremia en zijn tijd
- Het boek Jeremia
- De tekstgeschiedenis van het boek Jeremia
- De boodschap van Jeremia
- Tekst en verklaring
- Het boek Klaagliederen
- De boodschap van Klaagliederen
- Tekst en verklaring
- Het nieuwe verbond en de andere verbonden met Israël
- Ware en valse profetie
- Rouwgebruiken in het Oude Testament
- Egyptenaren

Bijzondere kenmerken van SBOT:
- Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom zijn ook veel verwijzingen naar het NT opgenomen.
- Bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden en theologen. Een goed leesbare vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details.
- Aandacht voor recente inzichten op het gebied van de bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de bijbelboeken. Tevens een kritische verwerking van de historisch-kritische uitleg van de laatste twee eeuwen.
- Aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met wetten en verdragsteksten van andere volken.
- Niet alleen aandacht voor de boodschap van het Woord van God in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. Daarbij komen ook de blijvende beloften voor het volk Israël in onze tijd ter sprake.
- Het Hebreeuws is afgedrukt, met een transliteratie en een interlineaire vertaling, om de grondtaal zo dicht mogelijk bij de lezers te brengen (die wel of geen Hebreeuws beheersen).
- Bij het Hebreeuws staan Strongnummers om afleidingen van dezelfde woorden te herkennen en voor het nazoeken in theologische woorden-boeken en elektronische bijbelprogramma's.
- In een aparte kolom worden de vijf meest gebruikte Nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken.
- Aandacht voor de belangrijke tekstverschillen in de handschriften (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
- Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.
- Veel extra inleidende artikelen en excursen waarin aanvullende informatie gegeven wordt.
- Literatuuroverzichten met daarin de belangrijkste boeken en artikelen van de laatste tijd, vanuit binnen- en buitenland. Verwijzingen naar talrijke internetsites (o.a. atlassen, afbeeldingen van de genoemde bijbelse plaatsen, toelichting archeologische vondsten).
Prijs
€ 65,00
Serie: Studiebijbel Oude Testament - Deel 11
(Nieuw > Bijbelcommentaren)
Hardcover met stofomslag.

Ezechiël
- De profeet Ezechiël en zijn tijd
- Het boek Ezechiël
- De boodschap van Ezechiël
- tekst en verklaring

Daniël
- De persoon Daniël en zijn tijd
- Het boek Daniël
- De datering van het boek Daniël
- tekst en Verklaring

Excursen
- Verschijningen van de heerlijkheid van JHWH
- Symbolische handelingen bij Ezechiël
- Collectieve en individuele verantwoordelijkheid in Israël
- Feniciërs (Tyrus, Sidon, Tarsis)
- De toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk
- De identificatie van Gog en Magog
- Het tempelvisioen van Ezechiël
- De vier rijken in het boek Daniël
- De Zoon des mensen

Bijzondere kenmerken van SBOT:
- Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom zijn ook veel verwijzingen naar het NT opgenomen. - Bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden en theologen. Een goed leesbare vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details.
- Aandacht voor recente inzichten op het gebied van de bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de bijbelboeken. Tevens een kritische verwerking van de historisch-kritische uitleg van de laatste twee eeuwen.
- Aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met wetten en verdragsteksten van andere volken. - Niet alleen aandacht voor de boodschap van het Woord van God in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. Daarbij komen ook de blijvende beloften voor het volk Israël in onze tijd ter sprake.
- Het Hebreeuws is afgedrukt, met een transliteratie en een interlineaire vertaling, om de grondtaal zo dicht mogelijk bij de lezers te brengen (die wel of geen Hebreeuws beheersen).
- Bij het Hebreeuws staan Strongnummers om afleidingen van dezelfde woorden te herkennen en voor het nazoeken in theologische woorden-boeken en elektronische bijbelprogramma's. - In een aparte kolom worden de vijf meest gebruikte Nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken.
- Aandacht voor de belangrijke tekstverschillen in de handschriften (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
- Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.
- Veel extra inleidende artikelen en excursen waarin aanvullende informatie gegeven wordt.
- Literatuuroverzichten met daarin de belangrijkste boeken en artikelen van de laatste tijd, vanuit binnen- en buitenland. Verwijzingen naar talrijke internetsites (o.a. atlassen, afbeeldingen van de genoemde bijbelse plaatsen, toelichting archeologische vondsten).
Prijs
€ 65,00