U smeekten zij van mensenhulp ontbloot
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 139 pagina's.

In dit boek worden in 25 vertellingen op een boeiende manier de gebedsverhoringen van verschillende kinderen des Heeren aangetoond. Beschreven worden belangrijke personen uit de kerkgeschiedenis zoals Smytegelt, Jan Arend, John Knox, Peden, Huntington, C. v.d. Oever, Ledeboer enz. Ook eenvoudige kinderen van God als Sara Diamant, Lena van Baalen, Leen Potappel e.a. komen in dit boek ter sprake.
Deze 25 vertellingen kunnen door de kinderen zelf gelezen worden. In de vertellingen komt duidelijk naar voren, wat we lezen in Psalm 22 vers 3 (berijmd): ''U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot, En zijn gered, zij hebben in hun nood Op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood, Na hun gebeden.''
Prijs
€ 10,95
Uitverkocht
Gritte en Eki de ekster. Een dier als vriend
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 32 pagina's.      

Gritte zorgt goed voor Eki de ekster. Ze vond hem in de tuin. Hij was toen heel klein en kon nog niet vliegen. Eki luistert goed naar Gritte. Maar als hij groot is, wordt dat anders. Dan doet Eki rare dingen. Zo raar... dat niemand bij het huis van Gritte durft te komen.

Veel prentenboeken gaan over occulte en andere dwaze zaken die niet voldoen aan de norm van de Bijbel. Die norm gaat in deze serie voor alles en het steeds terugkerende thema is: jonge kinderen liefde voor de natuur, liefde voor dieren bijbrengen.
Van
Voor
€ 13,95
€ 4,50
In de vuurlinie
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 158 pagina's.

Leven en werk van Guido de Brès.
Guido de Brès had een veelbewogen leven. De reformator van de Nederlanden stond midden in de strijd tussen de protestanten aan de ene kant en de roomsen en de wederdopers aan de ander kant. Heel vaak moest hij vluchten, omdat de inquisitie naar hem op zoek was. Vele keren wist hij te ontsnappen, totdat ook hij in handen van zijn vervolgers viel. Guido de Brès heeft, evenals zovelen van zijn geloofsgenoten, zijn leven moeten eindigen aan de galg. Alsof hij een misdadiger was. Zijn grootste 'misdaad' was echter dat hij de zuivere waarheid van Gods Woord heeft verkondigd.

C. van Rijswijk beschrijft in dit boek niet alleen het leven van Guido de Brès, maar geeft ook veel informatie over de godsdienstige en politieke toestand in het midden van de zestiende eeuw.

Het zal jong en oud zeker aanspreken!
Prijs
€ 9,95
Uitverkocht
Zie op mij in gunst van boven
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 117 pagina's.

36 Historische verhalen waarin Gods daden uitblinken, verteld aan onze kinderen.

In deze verhalenbundel wordt verteld over bekende en minder bekende personen uit de kerkgeschiedenis. Soms wordt zelfs helemaal geen naam genoemd. Dan gaat het bijvoorbeeld over een stervende negerslaaf, of over het blinde meisje en haar Bijbel, of over galeislaven. In andere verhalen gaat het over bekende personen als Filippus Melanchton, Christiaan Salomon Duijtsch, en ouderling Versteeg. Ook wordt kennis gemaakt met onbekende personen als ds. Hiltrop uit Dordrecht, Elisabeth Edmond en ds. Joh. Fletcher. De auteur legt de nadruk op de daden des Heeren in het leven van Zijn kinderen. Zij leerden instemmen met de dichter van Psalm 25:8 (berijmd): Zie op mij in gunst van boven, Wees mij toch genadig, Heer.

Deze vertellingen kunnen voorgelezen worden en oudere kinderen kunnen ze zelf al lezen.
Prijs
€ 8,90
Uitverkocht
Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
Nr. 86892
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1976, Veenendaal, Uitgeverij G. Kool
118 p. Hardcover, geplastificeerd
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 4,00
De held van het noorden
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 136 pagina's.

De verovering van Groningen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is niet zo bekend. Veel bekender is de inname van Den Briel in 1572. Of de moord op prins Willem van Oranje in 1584. Toch is 'De reductie van Groningen van 1594' van groot belang geweest. Naast anderen was hierin vooral stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) van grote betekenis.

De verovering van de noordelijke stad had tot gevolg dat er een eind kwam aan de plundertochten en ongekende wreedheden die door de Spaanse soldaten werden begaan. De hervorming won steeds meer terrein en 'Groningen en de Ommelanden' kon als zevende provincie bij 'De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden' (1581-1795) worden gevoegd. Daarna kon de strijd tegen Spanje gezamenlijk worden voortgezet en werd in 1648 de Vrede van Munster gesloten.

In dit boek wordt op een boeiende en leerzame manier beschreven wat een ontelbare moeilijkheden er te overwinnen waren, voordat Groningen in 1594 bevrijd kon worden.
Prijs
€ 9,95
Adam and Eve in Paradise. Series: The Word of the King (With audio CD)
(Nieuw > Bijbelse- en Kerkgesch.)
Hardcover, 46 pagina's.

Two people are walking in a beautiful garden. Their names are Adam and Eve. They live in a beautiful garden which the Lord gave them. The Bible calls this garden Paradise.

This book is part of the series: The Word of te King. It is the intention to translate this series of books into English.

In order to promote language proficiency these English books are also provided with an audio CD. Easy to use for both parents and childeren!
Prijs
€ 9,95
Mijn reislied. Bijbels dagboek voor jongeren
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover, 381 pagina's.

Dit dagboek gaat over de 150 Psalmen. In twee of drie stukjes wordt de tekst van een Psalm uitgelegd en toegelicht aan de hand van verschillende bijbelse voorbeelden. Soms wordt verwezen naar de belijdenisgeschriften, terwijl vooral de kanttekeningen veel ter sprake komen. Waar het kan worden in het kort actuele zaken genoemd. Het is de wens van de auteur dat je de Psalmen mag zingen of leren zingen, zoals de bijbelheiligen dat hebben gedaan en jij met David kunt zeggen: 'Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen' (Psalm 119:54), en met de dichter van de berijmde Psalm van harte kunt instemmen: Prijs den HEER' met blijde galmen, Gij, mijn ziel, hebt rijke stof, 'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof, 'k Zal zolang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

Voor de leeftijd van 12 tot 15 jaar.
Prijs
€ 16,90
Toen de brandstapels rooksten. Twintig geloofsgetuigen rond de Reformatie.
Nr. 89480
(Tweedehands > Geschiedenis)
1990, Barneveld, Bout en Bolier
123 p. Hardcover, geplastificeerd.
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Verkocht
Op reis. Bijbels dagboek voor jongeren
Nr. 56816
(Tweedehands > Dagboeken)
2003, Kampen, Uitgeverij De Groot Goudriaan
392 p. Hardcover, mooi exemplaar. ISBN 9789061408598
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 12,00