Nieuwe Uitgaven

EDWARDS, J.
13,95

Hardcover, 153 pagina’s. De Amerikaanse predikant Jonathan Edwards (1703-1758) drong zijn hoorders vurig aan de Heere te volgen. Zondaren wees hij erop dat zij met al hun zonden bij Christus verlossing konden krijgen. Gods kinderen riep hij op dicht bij de Heere te leven. Ook in de zeven preken in deze uitgave klinkt deze boodschap […]

BLOK, P.
14,90

Hardcover, 173 pagina’s. Deel 7 bevat twaalf preken, die handelen over de opvoering van de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. Gods verbod aan David om een tempel te bouwen, Davids weldadigheid aan Mefibóseth en de aanhoudende vijandschap van de volken die Israël omringen. Het leven van David, de man naar Gods hart, […]

FLAVEL, J.
12,50

Hardcover, 107 pagina’s. Kunt u op Jezus zien zoals Hij stond in uw plaats, om de toorn van God voor u te dragen? En kunt u dan zeggen: Deze wonden heeft Hij voor mij ontvangen; Hij is het Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven; uit deze striemen komt mijn vrede? Het […]

PHILPOT, J.C.
16,95

Hardcover, 154 pagina’s. De geschriften van de Engelse predikant J.C. Philpot zijn door de eeuwen heen velen tot zegen geweest. Zijn beschrijving van het geestelijk leven vindt veel weerklank. Philpot mocht zicht hebben op de algenoegzaamheid van Christus en op Zijn werk als Borg en Zaligmaker. Dat blijkt wel in het bijzonder uit deze bundel […]

Alle nieuwe uitgaven

Nieuwe Aanwinsten Oud en Zeldzaam

(24) 799 (12) p. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben, 4° (Onderkant rug gerestaureerd, boekblok plaatselijk licht gebruind/vochtvlekkig.)

(XL) 550 p. Contemporary gold-stamped Leather with raised bands, gilt-edged and modestly gauffered text block, Folio 37,2 x 25,5 x 4 cm. (The leather of the front cover has several spots/stains. Richly decorated binding stamped and tooled with gilt on the spine and covers, with on the panels a large central ornament with the coat […]

Hulsius, Petrus
350,00

(84) 964 (43) p. Origineel Leer met ribben, 4° (Voorplat aan de randen plaatselijk sleets.)

COWPER, WILLIAM
750,00

(gegraveerde titelpagina, 4) 533 (6) 271 (4) p. Origineel Leer met ribben, Folio (Onder- en bovenkant rug plaatselijk gerestaureerd, plaatselijk een lichte vochtvlek, pagina 523-526 en 209-212 wat teer aan de randen. Een net exemplaar van de theologische werken van William Cowper (1568-1619). De Schotse puriteinse piëtist en bisschop van Galloway Cowper staat bekend om […]

Alle Nieuwe Aanwinsten oud en zeldzaam

Laatste nieuws

Meer Nieuwsberichten