Oud en Zeldzaam > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Nr. 10215
1715, Amsterdam, Jacob Lindenberg
3 delen in 1 band, (4, portret, titelprent, portret, 4) 168, 92, 66 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, groot Folio (Het voor- en achterplat is bedrukt met bijbelse voorstellingen, de titelprent en het kop- en sluitvignet van de bijbehorende verklaring zijn origineel handgekleurd. Het ge...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.500,00
Nr. 10216
1707, Stargard in Pommern, Joh. Nicolaus and Gottfried die Ernsten
(12) 430 folia. Contemporary Leather with 6 raised bands, Folio (The edges of the binding are slightly worn, wormholes in the bottom margin of the text block. First volume only (of two volumes), containing Genesis to the Song of Salomon. Annotated Luther Bible in German. Almost every page is annotat...Meer info / foto's
Prijs
€ 950,00
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers, over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
Nr. 10217
1702, Dordrecht, Hendrick, Jacob en Pieter Keur, en te Amsterdam, Marcus Doornick, en Pieter Rotterdam
(gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (11) 164, (2) 66 folia. Opnieuw gebonden Leer met ribben, met behoud van de originele bestempelde platten, met 8 hoeken en 2 sloten, groot Folio H. 47 x L. 29 x B. 13 cm. (De band is zeer vakkundig gerestaureerd, de randen van de kaarten zijn netjes aangev...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.250,00
Biblia dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
Nr. 10218
1868, Kampen, S. van Velzen Jr.
(1, 26) 332, (2) 144, (15) 169, (2) 70 folia. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 39,5 x L. 29,5 x B. 12 cm. (De platen zijn wat gevlekt in de marges. Nette uitgave van deze bekende 19e eeuwse Bijbel in nieuwe druk, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen....Meer info / foto's
Prijs
€ 550,00
Het Tweehondertste Jubels Vreugt Verhaal Meede ter Gedagtenis beschreve En Op Reym Gemaakt van My Elias van Booren Schoolmeester woond op de Middelste Gragt Inhoudende het Geen op den Derden en Vierden van October 1774 Is geschiet ontrent het feest houden van het tweehondertste Jubel van Leydens Ontzet.
Nr. 10219
ca. 1774, z.n.
24 p. Origineel Papieren Band, 8° (De eerste en enige uitgave van deze gedichtenbundel door de 'slechtste dichter van Nederland' Elias van Booren, 1728-1797. Het werk bevat verschillende lofgedichten omtrent de Ontzetting van Leiden, met 2 gedichten op de wijs van Psalmen met bijgevoegde muziekn...Meer info / foto's
Prijs
€ 125,00
Nr. 10220
1700, Amsterdam, Willem en David Goeree
4 delen, (titelprent, 50) 728 (20), (titelprent, 10) 804 (20), (titelprent, 14) 755 (17), (titelprent, 8) 693 (15) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Bovenkant rug deel 1 aan een kant ingescheurd, perkament voorplat deel 2, enkele pagina's en gravures gebruind, circa 5 gravures zi...Meer info / foto's
Prijs
€ 2.250,00
Voor-Bereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerklijke Historien. Uit de Alder-Oudste Gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptemaars. Syriers, Grieken en Romeinen. Tot een merkelijke verligting der Goddelijke Boeken, en veel andere voortreffelijke Geschriften, by-een vergaderd, end oor meer dan Honderd naauwkeurige Print-verbeeldingen Opgehelderd. Vervat in twee Deelen. Waar van dit Eerste, handeld van den Oorsprong der Tale en Letteren der Hebreen. Van de Autheuren en getrouwe Bewaringe der H. Schriften. Van den Staat der Israelitische Kerk onder de wisselvallige Rijks-bezittinge der Aardsche Monarchien. Van de Propheten, haar Ampt, Goddelijke Gesichten en Geloofbaarheid. Als ook van het N. Testament, en dat Jesus van Nazareth, de Ware Messias is na de Schriften. Agtervolgd, door desselfs gantsche Leeftijd tot aan sijn Kruis-rol, Dood en Begraving, als mede 't Leven der H. Apostelen, met den Ondergang der Joodsche Republijk, en Vervolging dier eerste Christen-Kerke in de Martelaren, tot op Constantin de Groot.
Nr. 10221
1690, Amsterdam, Wilhelmus Goeree
2 delen, (titelprent met verklaring, 38) 844 (36), (titelprent, 2) 845-1716 (36) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Vochtvlek op de eerste pagina van de bladwijzer deel 2, verder opmerkelijk schone boekblokken. Complete uitgave van dit uitgebreide ecyclopedische werk over de Bijbe...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.500,00
Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.
Nr. 10222
1741-1793, Delft, Reinier Boitet
51 delen, Half Leer met ribben, 4° (Latere banden, onder- en/of bovenkant van de ruggen van enkele delen zijn sleets. Uitgebreide bijbelverklaring van Matthew Henry en andere Engelse en Hoogduitse godgeleerden. Deze set komt zeer weinig compleet voor en bestaat uit de bekende verklaring van Matt...Meer info / foto's
Prijs
€ 3.500,00
Figures de la Bible.
Nr. 10223
1728, s-Gravenhage, Pieter de Hondt
(titelprent) 129, 7 (titelprent) 70 6 folia. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, groot Folio (Band wat sleets aan de randen, boven- en onderkant rug gerestaureerd, lichte vochtvlek in de bovenste hoek van de eerste paart pagina's. Prentbijbel van Pieter de Hondt, bestaande uit 214 gravures do...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.950,00
Tafereel der Religions verschillen Handelende vande kercke, haeren naem, beschryvinge, teekenen, hooft, eygenschappen, gesteltenisse, geloove en leeringe der selver In d'welck als in een Tafereel voor oogen gestelt ende ondersocht worde(n) alle de bewijsredenen, de voorstellinge(n) en tegenworpingen die hedensdaeghs strydich staen tusschen die gene diemen noemt Catholijcke ter eener, ende diemen heet Euangelische ofte gereformeerde ter ander syden. Overgeset uyt den Fransoyse in nederduytsche tale door B.N.
Nr. 10225
1601, Amsterdam, Jan Evaertsz. Cloppenborch
(gegraveerde titelpagina, 12) 316 folia. Half Leer met ribben, 4° (Latere band, deze is wat sleets aan de randen en op de rug gerestaureerd, boekblok vochtvlekkig, titelpagina teer aan de randen, folium 180 is gescheurd en verstevigd. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en een por...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.750,00