Oud en Zeldzaam > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
De Waare Oorspronk, Voort- en Onder-gank des Satans: Behelzende, een buitengewoone, edog klare, Verhandeling, van de voornaamste plaatsen der Heilige Schrift, welke zyn spreekende van den Duivel. Dienende voor een Inleiding Tot de Bybelsche Godgeleerdheid, En het Waare Christendom. Tweede Druk, Van Nieuws overzien.
Nr. 10161
1703, Workum, Broer Middes (te bekomen by Amsterdam, Elias Webber, en Andries van Damme)
(16) 419 p. Origineel Perkament, 8° (Mist twee kleine stukjes perkament van de rug, pagina 17/18 iets ingescheurd.)Meer info / foto's
Prijs
€ 250,00
Novus Catalogus Bibliothecae Publicae Franequeranae. Partis Primae Sectio Prior. Libros Theologicos Complectens.
Nr. 10162
1842, Leeuwarden, J.W. Brouwer
(8) 250 p. Rebound half Cloth spine, contemporary marbled boards, Folio (Some waterstains in the margins. Catalogue of the theological works in the library of Franeker, compiled by Jacobus and Henricus Amersfoordt.)Meer info / foto's
Prijs
€ 95,00
Predicatien, Over de Historie der heerlijcker Verrijsenisse onses Heeren Jesu Christi. Wt de Fransoysche in Nederlandtsche sprake ghetrouwelijck overgheset door Vincentium Meusevoet.
Nr. 10164
1599, Haarlem, Gillis Rooman, voor Laurens Jacobsz.
REPRINT, (8) 180 (10) folia. Half Leer met ribben en stempels, 4° (Uitgave Robbers, 2010.)Meer info / foto's
Prijs
€ 55,00
Biblia Sacra.
Nr. 10165
1961, New York, Pageant Books
2 volumes, (325), (300) folia. Bound in luxurious half Leather bindings with 5 raised bands, spines lettered in gilt, matching imitation leather boards, blind-stamped with a diamond-shaped frame with the initials J.G., top of the text blocks gilt-edged, large Folio H. x L. x W. cm. (Deluxe facsimile...Meer info / foto's
Prijs
€ 4.500,00
Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
Nr. 10166
1732, Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre
(titelprent, 2, XX) 652, (2) 583 (1) p. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio (Onderkant rug mist een stukje leer, zijkanten rug ingescheurd, boekblok van de Bijbel licht tot sterk gebruind, mist de verklaring bij de titelprent van de Bijbel. Eerste uitgave van de Bijbel v...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.950,00
Historie der Reformatie, en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aantekeningen en Aenmerkingen. Naerder oversien, merkelijk vermeerdert.
Nr. 10167
1671/1674/1704/1704, Amsterdam, Jan Rieuwertsz., Hendrik Boom, en Dirk Boom/Dl.3 & 4: Rotterdam, Barent Bos
4 delen, (titelprent, 30) 847 (1) 56 (55), (28) 996 (48), (8) 976 (45), (2) 1116 (31) p. Origineel Leer met ribben, 4° (Vernieuwde schutbladen, banden sleets aan de randen, vooral de uiteinden van de ruggen, deel 2 mist 3 portretten, deel 3 mist de gravure van de Synode en 2 portretten. Geï...Meer info / foto's
Prijs
€ 375,00
Nr. 10168
1622, Amsterdam, voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse
REPRINT, 3 werken in 1 band (32) 111 (1), 105 (1), 62 (1) p. Half Leer met ribben, goud-bestempeld, 8° oblong (Mooie facsimile-uitgave door Facsimile Uitgaven Nederland N.V. met bijpassende, geïllustreerde linnen cassette.)Meer info / foto's
Verkocht
Emblemata of Sinne-werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten, en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe.
Nr. 10169
1624, Amsterdam, Jan Evertsen Kloppenburch
REPRINT, (7, gegraveerde titelpagina, 8) 360 p. Half Leer met ribben, 4° (Uitgave Davaco Publishers, Soest 1970.)Meer info / foto's
Verkocht
Harmonia, Dat is, Een Tsamen-Stemminghe ghemaect vvt de Drie Evangelisten, namelick, Mattheo, Marco, ende Luca, Met de VVtlegginge van Ian Calviin. Overgheset vvt den Latijnsche, by Gerardvm Gallinacevm. Hier by zijn gheuoecht de handelinghen der Apostelen, van nieus overgesettet by Iohannem Florianvm.
Nr. 10170
1582, Antwerpen, Jasper Troyens
(14) 721, 349 p. Opnieuw gebonden Leer met ribben, stempels en sloten, Folio (Voor- en achterin vochtvlekken.)Meer info / foto's
Prijs
€ 995,00
Gereserveerd
Spiegel Van den Ouden ende Nieuvven Tijdt, Bestaende uyt Spreeck-vvoorden ende Sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenvvoordige Eeuvve, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende. Dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens, beginnende van de Kintsheyt, ende uyndigende met het eynde alles vleesch.
Nr. 10171
1632, sGravenhage, Isaac Burchoorn
REPRINT, (16) 168, 56, 104, 24, 160, 16 p. Kunstleer met ribben, goud-bestempeld en met goud op snede, groot 4° (Mooie facsimile-uitgave door Facsimile Uitgaven Nederland N.V.)Meer info / foto's
Prijs
€ 75,00