Oud en Zeldzaam > Bijbels

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Nr. 201503
170X, Amsterdam, Jacob Lindenberg
3 volumes in 1 binding, (frontispiece with explanation, 6, portrait) 158, 92, 66 p. Contemporary Leather with 7 raised bands, decorated with gilt, large Folio H. 43,3 x L. 27 x W. 6 cm. (The front- and back cover decorated with biblical images, the spine is restored at the edges, printed on large pa...Meer info / foto's
Prijs
€ 75.000,00
Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. En volgens 't Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke Tale in onse Neder-landtsche Tale getrouwlijck over geset. Door gemene ordre der Kercke Verbete.
Nr. 201504
1671, Gorinchem, Helmich and Johannes van Cappel
(engraved titlepage) n.p. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated with gold, gilt-edged and gauffred text block, 16° H. 12,5 x L. 7,5 x W. 4 cm. (The top spine end is slightly split. Beautiful small sized copy of the Old Testament in States Translation. Attractive binding bound in br...Meer info / foto's
Prijs
€ 950,00
Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden.
Nr. 201506
1663, Leyden, Widow and Heirs Johannes Elzevier
2 volumes, (frontispiece, 22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Contemporary Leather with 7 raised bands and clasps, decorated with gold, large Folio H. 44,5 x L. 28,5 x W. 9/7 cm. (The bindings are slightly grazed at some places, the bottom of the spines are somewhat restored, some wormholes in the inner...Meer info / foto's
Prijs
€ 3.500,00
Nr. 9458
(frontispiece, 52, portraits, 10) (frontispiece) 194 (frontispiece) 195-558 (frontispiece) 559-786 (frontispiece) 787-948, (frontispiece, 2) 951-1104 (frontispiece) 1105-1227 (21) p. Contemporary blind-stamped Leather with 5 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 39 x L. 26 x W. 12,5 ...Meer info / foto's
Verkocht
Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwelyk overgezet. Door Last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens fe Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
Nr. 9772
1777/1780/1828, Amsterdam, by de Compag.
(engraved titlepage) 404, 130 folia., n.p., 65 (6), (8) 180 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, 2 silver clasps and gilt-edged and gauffred text block, 8° H. 17,5 x L. 11,5 x W. 7,5 cm. (Dutch churchbook containing the Old and New Testament, Psalms and Hymns and the forms. Attractive b...Meer info / foto's
Prijs
€ 475,00
Nr. 201510
1738/1739, Dordrecht, Jacob and Hendrik Keur
2 volumes, (engraved titlepage, 12) 325, (2) 120, (2) 140 folia., 152, 46 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated with gold, 4° H. 27 x L. 21,5 x W. 8/5,5 cm. (The top spine end and one of the sides vol.1 slightly split, lacks print 61-63, 77/78 and 80-82 of the Old Testament. Bea...Meer info / foto's
Prijs
€ 2.250,00
Nr. 10111
1714, Ulm, Eliae Kühn, and Christian Ulrich Wagner
(2, portrait, frontispiece, 58) 528, (2) 346 24, (2) 252 (2) p. Contemporary blind-stamped Pigskin over wooden boards with 4 raised bands, corner-pieces and clasps, Folio (The text block is slightly browned throughout, the first few and final 6 pages are soiled, the margins of page 249/250 of the Ne...Meer info / foto's
Prijs
Prijs op aanvraag
Op aanvraag
Nr. 9459
1659, Charenton, Antoine Cellier
(frontispiece) n.p., (frontispiece) n.p. Contemporary gold-stamped Vellum with 5 raised bands, 2 clasps and gilt-edged text block, 8° (Wormholes in the front and back of the text block, because of this some of the text lacks. The French Geneva version of the New Testament followed by the Ps...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.000,00
Nr. 9460
1604-1610, Herborn, Christoff Raben
7 + 1 volumes in 4 bindings, (24) 544 676 467, 656 381, 532 456, (engraved titlepage, 4, 32, 1) 1607 40 35 p. Contemporary blind-stamped Vellum with 5 raised bands, 4° (The second edition of the Piscator Bible, a German translation of the Bible with commentaries by Johannes Piscator, 1546-1625. ...Meer info / foto's
Verkocht
Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
Nr. 201549
1732, Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre
2 volumes, (frontispiece, 2, XX) 652, (2) 583 (1) p. Contemporary Leather with 6 raised bands, Folio H. 41 x L. 27 x W. 8/6 cm. (Lacks the explanation of the frontispiece. Bible, containing the Old and New Testament, interleaved with the printbible by Pieter de Hondt, containing 212 engravings by Ge...Meer info / foto's
Verkocht