Oud en Zeldzaam > Bijbels

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. En volgens 't Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke Tale in onse Neder-landtsche Tale getrouwlijck over geset. Door gemene ordre der Kercke Verbete.
Nr. 201504
1671, Gorinchem, Helmich and Johannes van Cappel
(engraved titlepage) n.p. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated with gold, gilt-edged and gauffred text block, 16° H. 12,5 x L. 7,5 x W. 4 cm. (The top spine end is slightly split. Beautiful small sized copy of the Old Testament in States Translation. Attractive binding bound in br...Meer info / foto's
Prijs
€ 950,00
Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden.
Nr. 201506
1663, Leyden, Widow and Heirs Johannes Elzevier
2 volumes, (frontispiece, 22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Contemporary Leather with 7 raised bands and clasps, decorated with gold, large Folio H. 44,5 x L. 28,5 x W. 9/7 cm. (The bindings are slightly grazed at some places, the bottom of the spines are somewhat restored, some wormholes in the inner...Meer info / foto's
Prijs
€ 3.500,00
Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwelyk overgezet. Door Last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens fe Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
Nr. 9772
1777/1780/1828, Amsterdam, by de Compag.
(engraved titlepage) 404, 130 folia., n.p., 65 (6), (8) 180 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, 2 silver clasps and gilt-edged and gauffred text block, 8° H. 17,5 x L. 11,5 x W. 7,5 cm. (Dutch churchbook containing the Old and New Testament, Psalms and Hymns and the forms. Attractive b...Meer info / foto's
Prijs
€ 475,00
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generae: vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht onde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven door de Hr. J. Basnage. Predikant in 's Gravenhage. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. A. Alewyn.
Nr. 9879
1714/1715, Dordrecht, Jacob and Pieter Keur, and at Amsterdam, Pieter Rotterdam and Pieter Rotterdam Jr./Basnage: Amsterdam, Jacob Lindenberg
2 works in 1 binding, Bible: (engraved titlepage, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia. Basnage: (portrait, dedication, frontispiece with explanation, 4, portrait) 168, 19, (frontispiece with explanation) 21- 92, 66 p. Contemporary Leather with 7 raised bands, decorated with gilt, 8 corner-piece...Meer info / foto's
Prijs
€ 9.500,00
Nr. 201510
1738/1739, Dordrecht, Jacob and Hendrik Keur
2 volumes, (engraved titlepage, 12) 325, (2) 120, (2) 140 folia., 152, 46 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated with gold, 4° H. 27 x L. 21,5 x W. 8/5,5 cm. (The top spine end and one of the sides vol.1 slightly split, lacks print 61-63, 77/78 and 80-82 of the Old Testament. Bea...Meer info / foto's
Prijs
€ 2.250,00
Biblia Sacra.
Nr. 10165
1961, New York, Pageant Books
2 volumes, (325), (300) folia. Bound in luxurious half Leather bindings with 5 raised bands, spines lettered in gilt, matching imitation leather boards, blind-stamped with a diamond-shaped frame with the initials J.G., top of the text blocks gilt-edged, large Folio H. x L. x W. cm. (Deluxe facsimile...Meer info / foto's
Prijs
€ 4.500,00
Nr. 201509
1756/1772, Dordrecht, Jacob and Hendrik Keur/Amsterdam, Hendrik Brandt, Dirk onder de Linden, Petrus Schouten,
(engraved titlepage, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia., Prints: (8) 76, 50 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 6 raised bands and 2 massive silver clasps, Folio H. 44,5 x L. 29,5 x W. 15 cm. (The spine is skillfully restored with preservation of the contemporary spine. Bound with ...Meer info / foto's
Prijs
€ 13.500,00
Nr. 10111
1714, Ulm, Eliae Kühn, and Christian Ulrich Wagner
(2, portrait, frontispiece, 58) 528, (2) 346 24, (2) 252 (2) p. Contemporary blind-stamped Pigskin over wooden boards with 4 raised bands, corner-pieces and clasps, Folio (The text block is slightly browned throughout, the first few and final 6 pages are soiled, the margins of page 249/250 of the Ne...Meer info / foto's
Prijs
€ 13.500,00
Nr. 9459
1659, Charenton, Antoine Cellier
(frontispiece) n.p., (frontispiece) n.p. Contemporary gold-stamped Vellum with 5 raised bands, 2 clasps and gilt-edged text block, 8° (Wormholes in the front and back of the text block, because of this some of the text lacks. The French Geneva version of the New Testament followed by the Ps...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.000,00
Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende aleen de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. Van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden. Waarbij gevoegt: De Boecken genaemt Apocryphe. Waarbij gevoegt: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
Nr. 3733
1868, Kampen, S. van Velzen Jr.
2 delen, (titelprent, 2) 332 (2) 144, (2) 169 (2) 70 (37) (2) 60 (6) folia en (58) p. Origineel half Leer met ribben, Folio (zijkant rug N.T. hersteld, met de prenten van Gustaf Doré)Meer info / foto's
Prijs
€ 150,00