Nieuw > Diversen

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Agenda 2018 - In het spoor
Zakagenda 2018 – een uitgave van In het Spoor – In deze mooie, stevig ingebonden en van een leeslint voorziene zakagenda (9 bij 14 cm) begint iedere week met de zondag! Dit in tegenstelling tot veel andere agenda’s. Verder is voor iedere week een spreuk of inhoudsvol gedicht opgenomen. Elke week omvat twee pagina’s, zodat er voldoende ruimte is om te schrijven. Ook zijn er speciale pagina’s opgenomen voor het noteren van uw eigen gegevens en telefoonnummers alsmede voor het maken van notities 
Prijs
€ 4,50
Zangbundel Muziekuitgave
Hardcover, 368 pagina's.

De zgn. 'gele bundel'. Een selectie van 216 bekende en geestelijke liederen voor gezin, jongeren(groepen), gezinskampen en verenigingen. Een selectie uit onder meer Johannes de Heer, Opwekking en Bundel NHK '38. De muziekuitgave is meerstemmig met teksten en gitaarakkoorden.
Een tekstuitgave met gitaarakkoorden is ook leverbaar.
Prijs
€ 39,90
De legendarische organist Feike Asma (1812-1984). Zijn leven, werk en invloed (Inclusief cd met unieke historische opnamen)
Hardcover, 261 pagina's.

Feike Asma is zonder twijfel de bekendste organist in de 20e eeuw. Hij was een bevlogen musicus, die met zijn concerten jaar in jaar uit duizenden bezoekers trok. Juist omdat Asma geen doorsnee-organist was, was hij veelbesproken. Hij werd bewonderd en bewierookt, maar ook bekritiseerd en verguisd.

Dit boek schetst niet alleen een beeld van zijn leven, zijn werk en zijn persoon, maar gaat ook in op de specifieke kenmerken van zijn orgelspel waarmee hij velen wist te interesseren voor het koninklijk instrument en orgelliteratuur. Op zijn spel is veel kritiek geleverd, maar de vraag is of critici hem altijd recht hebben gedaan. Deze vraag wordt in het boek beantwoord. Acht auteurs hebben ieder een bijdrage geleverd om een zo helder mogelijk beeld te schetsen van deze markante musicus.

Bij dit boek hoort een cd met live opnamen van Feike Asma uit de jaren 70. Behalve enkele koraalbewerkingen zijn orgelwerken uit de Romantiek geprogrammeerd waarvan sommige niet eerder op cd zijn verschenen. In een kort interview licht Feike Asma de werken van Monnikendam toe die hij daarna speelt.
Van
Voor
€ 29,90
€ 20,00
Goede moed
Hardcover.

Depressiviteit kleurt het leven donker. In 'Goede moed'  neemt ds. Belder deze verdrietige donkerheid serieus en probeert er een beetje kleur in aan te brengen.

Een boekje vol intense gedichten en gebeden. De invoelende meditaties roepen vanuit verschillende bijbelse personen en situaties op om de moed niet helemaal te verliezen, hou goede moed.

De mooie aquarellen in sobere kleuren van Mattie de Bruine maken het geschenkboek tot een ingetogen geheel.
Prijs
€ 9,95
Jaarboek Oranje-Nassau 2013
2013, Den Haag, Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
Paperback, 96 pagina's.

Prijs
€ 25,00
Paperback, 136 pagina's.

Internationaal recht is een prominent thema geworden in het debat over de Midden-Oostenproblematiek. Daarom wordt in dit boek de staat Israël vanuit dat recht bekeken. De auteur gaat uitvoerig in op de juridische betekenis van de onstaansgeschiedenis van Israël. Deze blijft in veel beschouwingen ten onrechte onderbelicht, met alle concequenties van dien voor de beoordeling van het handelen van de Joodse staat. Binnen die context komen de nederzettingen aan de orde, evenals de bescherming van de internationaal erkende mensenrechten. Ten slotte worden de regionale gewapende conflicten vanuit het internationaalrechtelijk perspectief besproken.
Van
Voor
€ 12,50
€ 7,95
Leer uw kind. Methode voor het aanleren van de Heidelbergse Catechismus in 2 jaargangen
Paperback, 96 pagina's.

Elke zondag wordt de Catechismus in de kerken gepreekt. De leer die naar de godzaligheid is en welke stukken gekend moeten worden voor de eeuwigheid worden daarin zo helder verklaard. Opvoeders hebben als taak dit ook hun kinderen voor te houden. 'Legt dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel. En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat' (Deut. 11:18a, 19).

Vandaar deze methode voor het aanleren van Heidelbergse Catechismus. Eerder uitgegeven onder de titel 'Voor de maandagmorgen', deel 1 en 2 door Redactiebureau Zeeland. Elke les bevat acht korte eenvoudige vragen bij een aan te leren vraag en antwoord uit onze Catechismus.

Totaal 2 x 40 lessen, bedoeld voor twee jaar. Voldoet als leerstof voor het aanleren van de geloofsleer in de groepen 7 en 8 van de basisschool, op de catechisaties en in de gezinnen, als voorbereiding op de wekelijkse catechisatiepreek
Prijs
€ 9,95
Van kind tot kind. (4) Kleur- en puzzelboek met Bijbelse vertellingen
Serie: Puzzels - Deel 4
Paperback, 49 pagina's.

Opvoeders hebben de opdracht om Gods Woord aan kinderen te onderwijzen: ''God vordert, dat de naneef, eeuwenlang, van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'' (Ps. 78:3, berijmd). En de HEERE belooft ook kinderen te bekeren: ''t Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind'' (Ps. 105:5, berijmd). In dit besef is deze vierdelige serie tot standgekomen met in totaal 52 Bijbelse vertellingen. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen een heel jaar lang elke week met deze boeken werken

Bijbelse vertellingen - De verhalen uit het Oude Testament - deel 1 en 2 - zijn geschreven door M.J. Ruissen. De auteur van de verhalen van het Nieuwe Testament - deel 3 en 4 - is André Boeder. Kinderen kunnen de Bijbelse geschiedenissen zelf lezen, maar het is ook aan te bevelen de verhalen voor te lezen. Het niveau is afgestemd op de midden- en bovenbouw van de basisschool.

Woordzoekers - Speciaal voor de serie Van kind tot kind heeft G.W. van Leeuwen-van Haaften bij elk verhaal een woordzoeker samengesteld. De woorden die je weg moet strepen zijn allemaal in de Bijbel terug te vinden. Al puzzelend worden de kinderen bepaald bij woorden uit het Woord en de uitkomst is de kerngedachte van het verhaal. 

Kleurplaten - C. Bart-Nieuwenhuize maakte de prachtige kleurplaten. Kinderen zullen het fijn vinden dat ze ook in dit boek mogen kleuren. Al kleurend kunnen ze de Bijbelse verhalen nog eens overdenken.

Zo wordt dit boek al lezend en werkend een waardevol bezit, dat ze wellicht later met belangstelling zullen herlezen en bekijken.
Prijs
€ 7,95
Van kind tot kind. (3) Kleur- en puzzelboek met Bijbelse vertellingen
Serie: Puzzels - Deel 3
Paperback, 49 pagina's.

Opvoeders hebben de opdracht om Gods Woord aan kinderen te onderwijzen: ''God vordert, dat de naneef, eeuwenlang, van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'' (Ps. 78:3, berijmd). En de HEERE belooft ook kinderen te bekeren: ''t Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind'' (Ps. 105:5, berijmd). In dit besef is deze vierdelige serie tot standgekomen met in totaal 52 Bijbelse vertellingen. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen een heel jaar lang elke week met deze boeken werken.

Bijbelse vertellingen - De verhalen uit het Oude Testament - deel 1 en 2 - zijn geschreven door M.J. Ruissen. De auteur van de verhalen van het Nieuwe Testament - deel 3 en 4 - is André Boeder. Kinderen kunnen de Bijbelse geschiedenissen zelf lezen, maar het is ook aan te bevelen de verhalen voor te lezen. Het niveau is afgestemd op de midden- en bovenbouw van de basisschool.

Woordzoekers - Speciaal voor de serie Van kind tot kind heeft G.W. van Leeuwen-van Haaften bij elk verhaal een woordzoeker samengesteld. De woorden die je weg moet strepen zijn allemaal in de Bijbel terug te vinden. Al puzzelend worden de kinderen bepaald bij woorden uit het Woord en de uitkomst is de kerngedachte van het verhaal.

Kleurplaten - C. Bart-Nieuwenhuize maakte de prachtige kleurplaten. Kinderen zullen het fijn vinden dat ze ook in dit boek mogen kleuren. Al kleurend kunnen ze de Bijbelse verhalen nog eens overdenken.

Zo wordt dit boek al lezend en werkend een waardevol bezit, dat ze wellicht later met belangstelling zullen herlezen en bekijken.
Prijs
€ 7,95
Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek
Paperback, 199 pagina's.

‘Je moet niet moeilijk doen over popmuziek. Je hoeft toch niet overal iets achter te zoeken?’
‘Ik luister selectief. Ik beoordeel per liedje of het verantwoord is of niet.’
‘Als ik bekeerd was, zou ik niet naar popmuziek luisteren.’

Zomaar een paar veelgehoorde opmerkingen van christenjongeren over popmuziek. Misschien denk jij er ook zo over. Je luistert naar popmuziek,  omdat de liedjes je raken en misschien zelfs steun geven. De auteur van dit boek wil jou laten zien wat er onder dat aantrekkelijke masker van popmuziek verborgen is. Hij geeft een grondige bespreking van de verschillende stromingen en artiesten en beoordeelt ze aan de hand van de Bijbel. Vanuit de wetenschap dat alleen Gods Woord de leugen kan ontmaskeren en de waarheid aan het licht brengen.

Achterin is een lijst van artiesten en begrippen opgenomen en een register van Bijbelteksten.

Bart Bolier (1982) is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen. In het verleden was hij dj en producer van housemuziek.
Prijs
€ 9,95