Prima, Media et Ultima. Ofte de eerste, middelste en laatste dingen, in III. Tractaten vervatt. Waar in vertoond wordt, eerstelijk de Leere der Weder-geboorte, ten tweeden: de oeffeninge van Heyligmakinge, in de middelen, plichten, ordinantien, beyde heymelijk en openbaar, tot onderhoudinge en vermeerderinge van een godtsalig leeven, ten derden: eenige bedenckingen op 's menschen elende, in zijn leven, doodt, oordeel, en gerichte. Ende op Gods Barmhertigheydt. In onse verlossinge en behoudenisse

Prima, Media et Ultima. Ofte de eerste, middelste en laatste dingen, in III. Tractaten vervatt. Waar in vertoond wordt, eerstelijk de Leere der Weder-geboorte, ten tweeden: de oeffeninge van Heyligmakinge, in de middelen, plichten, ordinantien, beyde heymelijk en openbaar, tot onderhoudinge en vermeerderinge van een godtsalig leeven, ten derden: eenige bedenckingen op 's menschen elende, in zijn leven, doodt, oordeel, en gerichte. Ende op Gods Barmhertigheydt. In onse verlossinge en behoudenisse
Jaar van uitgave
1688
Uitgever
Amsterdam, Abraham Boekholt
Categorie
Theologie Algemeen (Tweedehands)
Productnr.
55789
Prijs
€ 75,00
Omschrijving
REPRINT 591, 216 p. Half kunstleer

Let op: Alleen online te bestellen / reserveren

Andere bezoekers bekeken ook: