Twee-en-dertig Bedestonden, Verhandelende den Aard, de Eigenschappen, Kenteekens enz. van het Gebed, Mitsgaders deszelfs Nuttigheid, Noodzakelykheid, en Aangenaamheid by God, als ook de Hulpmiddelen om de verstrooying der Gedachten onder het Bidden voor te Komen enz. Alles geschikt om te toonen, hoe men te bidden heeft, zo onze Bedestonden van eenige vrucht zullen zyn. Met Toepassingen, Dankzeggingen en Gebeden naar de Merkwaardige Omstandigheden van ons Vaderland in de jaaren 1747 en 1748.

Jaar van uitgave
1748
Uitgever
Haarlem, Jan Bosch
Categorie
Voorraad (Oud en Zeldzaam)
Productnr.
10353
Prijs
€ 850,00
Omschrijving
740 (3) p. Origineel Perkament, 4° (Onderkant rug wat gevlekt.)
Foto's
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Product afbeelding 1
Product afbeelding 2
Product afbeelding 3
Product afbeelding 4

Andere bezoekers bekeken ook: