Zit het in de prediking?

Zit het in de prediking?
ISBN
9789076430386
Categorie
Theologie (Nieuw)
Omschrijving
Paperback, 87 pagina's. 

Hoe komt het dat de prediking zo velen zondag aan zondag aantrekt en verbindt? Ook dringt zich de vraag op waarom sommigen andere preken verlangen.

Niet in elke preek kunnen alle facetten van het Woord van God aan de orde komen. Het geheel van de preken moet echter wel door en door bijbels zijn. Is dit metterdaad zo? Kan de prediking gekarakteriseerd (of getypeerd) worden als evangelisch, bevindelijk of ontdekkend? Zo zijn er meer aspecten te noemen.

Met name ouderlingen zijn ertoe geroepen toezicht te houden op de prediking. Vooral zij zullen er acht op moeten geven of het in de prediking zit. Daarom is dit boekje in eerste instantie voor hen bedoeld. Het is een handreiking om hen toe te rusten tot hun geestelijke taak.

Ook anderen die de prediking belangrijk vinden, kunnen er wellicht wat aan hebben.

Andere bezoekers bekeken ook: