Zijn leven afgelegd. 49 overdenkingen voor de lijdensweken (3)

Zijn leven afgelegd. 49 overdenkingen voor de lijdensweken (3)
Auteur
ISBN
9789033609947
Categorie
Theologie (Nieuw)
Omschrijving
Paperback, 103 pagina's.

Lees niet alleen het verhaal van Christus' dood, maar overdenk de werking, de kracht en de verdiensten die eruit voortvloeien. Overdenk het alsof u er zelf bij stond en Christus tot u zei: Weent niet over Mij, maar over u zelven. Uw zonden hebben Mij al dit lijden veroorzaakt, en al Mijn lijden is geweest tot wegneming van uw zonden! (Isaac Ambrosius)

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het lijden en sterven van Christus.
In de meditaties 1 t/m 30 wordt stap voor stap het lijden van Christus gevolgd.
In de meditaties 31-49 gaat het met name over de vraag wat het nut van Christus' lijden en sterven is voor ons. Hoe wij Hem liefhebben, op Hem hopen en Hem gelijkvormig moeten worden.

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van 'Het zien op Jezus' van Isaac Ambrosius.

Andere bezoekers bekeken ook: