De Ghemeynschap der Heylighen. Ofte, Een Tractaet vande Ghemeynschap die de Gheloovighe hebben met Godt, ende sijne Engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de H. Schrifture vergadert, ende in 't Engelsch beschreven. Ende nu in 't Nederlandtsch ghetrouwelijck overgheset door Josua Sanderus.

De Ghemeynschap der Heylighen. Ofte, Een Tractaet vande Ghemeynschap die de Gheloovighe hebben met Godt, ende sijne Engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de H. Schrifture vergadert, ende in 't Engelsch beschreven. Ende nu in 't Nederlandtsch ghetrouwelijck overgheset door Josua Sanderus.
Jaar van uitgave
1628
Uitgever
Dordrecht, Françoys Boels
Categorie
Reprints (Oud en Zeldzaam)
Productnr.
9066
Prijs
€ 49,00
Omschrijving
REPRINT, (16) 319 p. Half Leer met ribben, 8° (NIEUW, uitgave De Schatkamer)

Andere bezoekers bekeken ook: