Beschryving van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, Behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, enz. II. De Historie, Genealogie, en Successie van de Heeren, en Vrouwen van Voorn, Burggraven, en Burggravinnen van Zeeland. III. De Politike Regering, nevens de Regten, Herkomen, Koustumen, mitsgaders de Regtspleging, en manier van Procederen, in 't Civil, en Crimineel, lang voor, en ontrent het Jaar MCCCC in de Stad Briel, en 't Land van Voorn in gebruik geweest zynde. IV. De Privilegien, Octroyen, Ordonnantien, Reglementen, Keuren, Sententien van de Hoven van Justitie, Contracten, Bedykingen, en andere voorname Chartres, en Stukken, betreffende de Stad Briele, en den Lande van Voorn, mitsgaders de Privilegien, Keuren, enz. der Stede, en vrye Heerlyheid van Heenvliet. Te samen gesteld, en beschreven. En met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd.

Jaar van uitgave
1729
Uitgever
Rotterdam, Philippus Losel
Categorie
Voorraad (Oud en Zeldzaam)
Productnr.
9809
Prijs
€ 4.500,00
Omschrijving
2 delen in 1 band, (26) 376, (8) 306 (17, 1) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Plaatselijk wat plakbandresten aan de achterzijde van de kaarten. Beschrijving van de stad Brielle en het eiland Voorn door Cornelis van Alkemade, 1654-1737, vermeerderd door Pieter van der Schelling, 1691-1751. Geïllustreerd met een uitvouwbare plattegrond van Brielle en drie grote, uitvouwbare kaarten van Voorn door Jan Luyken, versierd met wapenschilden en afbeeldingen langs de randen. De plattegrond en de kaarten zijn origineel handgekleurd op een aantrekkelijke manier waarbij gebruik is gemaakt van heldere kleuren.)
Foto's
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Product afbeelding 1
Product afbeelding 2
Product afbeelding 3
Product afbeelding 4
Product afbeelding 5
Product afbeelding 6
Product afbeelding 7
Product afbeelding 8
Product afbeelding 9
Product afbeelding 10
Product afbeelding 11

Andere bezoekers bekeken ook: