De nalezing van een bijwoner. Een handvol aren

De nalezing van een bijwoner. Een handvol aren
Auteur
ISBN
9789055518784
Categorie
Theologie (Nieuw)
Omschrijving
Hardcover, 135 pagina's.

Het woestijnvolk ontvangt een boodschap van de God van het braambos. Die boodschap bevat niet alleen een opdracht, maar ook een belofte voor een deel van het volk. Het wijst naar de bijzondere verbondszorg ten opzichte van armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Een deel van de oogst moet voor hen worden afgezonderd. Op de gemaaide akker ligt een deel dat hun is toegezegd.
Gelijk op de akker de aren verspreid liggen, zijn deze overdenkingen te vinden in Gods onfeilbaar Woord. Dat ze tot spijze mogen zijn voor vreemdelingen en bijwoners.

Andere bezoekers bekeken ook: