Alle boeken van "LEDDEN-VIS, S."

Geurt uit de Betuwe. De kinderjaren van Geurt van Ledden (1880-1958)
(Nieuw > Jeugdboeken)
Hardcover, 43 pagina's.

Dit verhaal gaat over Geurt van Ledden, een jongen uit de Betuwe.
Hij werd geboren in de winter van 1880, in het dorp Maurik.
Het was een kind dat vroeg de Heere zocht en dat al op jonge leeftijd
een verborgen gebedsleven kende.
In dit boek is de geschiedenis van zijn bekering eenvoudig verteld
voor jonge kinderen.
Dit verhaal is niet geschreven omdat Geurt zo'n beste jongen was.
Hij was net als ieder kind in zonde ontvangen en geboren.
Maar hij mocht zijn verkeerde leven voor de Heere belijden en stortte daarover tranen van berouw.

De Heere bekeert geen enkel mens of kind op dezelfde manier, maar Hij is nog dezelfde God als in 1880.

Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht...

Verteld voor kinderen door Sarie Ledden-Vis. Met illustraties van Fija Philips-Meijer.
Prijs
€ 14,90
Zwerftochten. Laatste levensjaren van Geurt van Ledden uit Maurik - Deel 2
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 239 pagina's.

Geurt van Ledden heeft zijn gehele leven in het dorp Maurik gewoond, hij wed geboren op 11 februari 1880 in een zeer armoedige tijd. Hij maakte de 1e en 2e wereldoorlog mee. Veel van zijn leven is bewaard gebleven door zijn vele brieven, levensschetsen en gedichten die hij tijdens zijn leven op papier heeft gezet. Hij genoot maar enkele jaren onderwijs, maar door zijn leergierigheid en volgens eigen zeggen door veel 'snuffelen' in de boeken ontwikkelde zich een zeer goed verstand.

Het boek wat u thans voor u ziet beschrijft de laatste jaren van zijn leven, geschreven aan zijn zielsvriendin Riek van Beek uit Zeist. Zij was een geoefende vrouw, die vanaf ongeveer 20-jarige leeftijd aan haar bed verbonden was. Hij zijn 'rijke' brieven die deze twee mensen elkaar stuurden, veel van hun zielenleven wordt hierin beschreven. Het gezelschapsleven en de daaraan verbonden correspondentie is anno 2014 bijna verdwenen, brieven schrijven doen we nauwelijks meer. In onze digitale tijd zou men daarnaar soms heimwee krijgen en kan een boek met zóveel brieven tot jaloersheid verwekken.

In dit boek zijn ook nog enkele gedichten opgenomen waarvan Geurt er in zijn leven honderden geschreven heeft. Tevens een klein boekje: ''Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde zondaar'' wat hij tegenkwam in de oudheidkamer in Tiel en in 1932 uitgegeven is.
Prijs
€ 19,90
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 206 pagina's.

Geurt van Ledden (1880-1958) was een bekend persoon in de Betuwe en was een bekende onder het oude godvrezende volk. Er was een bloeiend gezelschapsleven in die tijd. Behalve landbouwer / veehouder was hij ook jaren lang raadslid van de gemeente Maurik en lid van de oudheidskamer in Tiel. In de avonduren schreef hij veel gedichten op rijm. Op latere leeftijd heeft hij zijn levensverhaal geschreven aan een zielsvriendin in Zeist. In dit boek wordt aandacht geschonken aan alle facetten van zijn leven en werk met enkele brieven.
Prijs
€ 19,95
Uitverkocht