Alle boeken van "PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN"

Overdenken met de kanttekeningen. Bijbels dagboek voor jong en oud
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover.

De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse Synode in de kantlijn van de Bijbel opgenomen om de betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert men de letterlijke Hebreeuwse of Griekse woorden en noemt men verwijsteksten om Schrift met Schift te vergelijken. De kanttekeningen zijn daarom als hulpmiddel bij het dagelijks Bijbellezen zeer aan te bevelen. Vandaar dit nieuwe dagboek bij de kanttekeningen.

Dit dagboek onderscheidt zich met andere dagboeken door:
- Auteurs: Alleen predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten
- Verhelderend: passende citaten van de kanttekening(en) in de tekst
- Volgorde van de Bijbelboeken: van Genesis t/m Openbaring
- Niet jaargebonden: feeststoffen, ook als bijlage achterin 
- Extra aandacht: Bijbelboeken Spreuken en Klaagliederen
- Afwisseling van vervolgstof en losse teksten
- Auteurs: vermeld onderaan elke meditatie
- Gedenkbundel: ook meditaties van reeds overleden predikanten
- Duidelijke letter: heel geschikt als uitdeelboek
Van
Voor
€ 15,00
€ 9,95
Uit den schat des Woords - 62e jaargang
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 188 pagina's.

De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
- Ds. G. J. van Aalst (Jesaja 40:27-29)
- Ds. J. Driessen (Lukas 14:15-24)
- Ds. J.J. van Eckeveld (Psalm 37:3-5, Nieuwjaar)
- Ds. A.J. Gunst (Lukas 23:34a, Eerste kruiswoord)
- Ds. B. van der Heiden (Johannes 19:7a, Jezus voor Pilatus)
- Ds. G. van Manen (Jesaja 44:3 en 4, Pinksteren)
- Ds. F. Mulder (Jona 1:3-6)
- Ds. C. Neele (Psalm 146:5)
- Ds. A. Schreuder (Klaagl. 3:22 en 23, Oudjaar)
- Ds. A. Schot (1 Korinthe 9:24)
- Ds. W. Visscher (Markus 16:2-7, Opstanding)
- Ds. J.W. Verweij (Lukas 2:1-7, Kerst)

Prijs
€ 22,50
Uit den schat des Woords - 63e jaargang
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 190 pagina's.

De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
- Ds. G.J. van Aalst (Lukas 11:13)
- Ds. J.J. van Eckeveld (Hosea 5:15b)
- Ds. A.J. Gunst (Mattheüs 2:2, Na Kerst)
- Ds. B. van der Heiden (Johannes 6:37)
- Ds. C. de Jongste (Openbaring 3:14-22)
- Ds. A. Moerkerken (Mattheüs 26:30, Lijdensweken)
- Ds. C. Neele (Hooglied 8:6a)
- Ds. A. Schot (Numeri 11:26-29, Pinksteren)
- Ds. W. Silfhout (Johannes 20:1 en 2, Opstanding)
- Ds. C Sonnevelt (1 Samuël 4:21 en 22)
- Ds. W. Visscher (Hebreeën 9:12, Hemelvaart)
- Ds. D. de Wit (Lukas 3:16-17, Oudjaar)

Prijs
€ 22,50
Uit den schat des Woords - 64e jaargang
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 186 pagina's.

De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
- Ds. G.J. van Aalst (Matth. 20:7b)
- Ds. J.J. van Eckeveld (Matth. 28:2, Pasen)
- Ds. B. v.d. Heiden (Handelingen 6:7, Na Pinksteren)
- Ds. A.J. Gunst (Matth. 21:37a, Begin Lijdensweken)
- Ds. W.J. Karels (2 Samuël 13:20)
- Ds. M. Karens (Maleachi 3:6, Oudjaar)
- Ds. B. Labee (Psalm 110: 1-3, Hemelvaart)
- Ds. F. Mulder (Genesis 7:16b, Dankdag)
- Ds. A. Schot (Prediker 11:3b)
- Ds. A. Schreuder (Genesis 5:29, Advent)
- Ds. L. Terlouw (Hebreeën 9:27 en 28, Goede Vrijdag)
- Ds. W. Visscher (Lukas 2:7c, Kerst)

Prijs
€ 23,90
Uit den schat des Woords - 65e jaargang (Jaargang 2014)
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 189 pagina's.

De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik.
Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
- Ds. G.J. van Aalst (Romeinen 7:9) 
- Ds. J.J. van Eckeveld (Numeri 21:8)
- Ds. A.J. Gunst (1 Korinthe 15:7a, na Opstanding)
- Ds. C. Harinck (Psalm 104:27-29, Dankdag) 
- Ds. W. Harinck (Hooglied 1:4a, Voorbereiding H.A.)
- Ds. B. van der Heiden (Zacharia 12:10, Pinksteren)
- Ds. M. Karens (Markus 10:51)
- Ds. W.J. Karels (Hebreeën 4:16)
- Ds. B. Labee (Johannes 14:18, Weeszondag)
- Ds. G.J.N. Moens (Mattheüs 26:1-5, Lijdensweken)
- Ds. A. Schot (Jesaja 52:13-15, Lijdensweken)
- Ds. W. Visscher (Psalm 121:1, Biddag)

Prijs
€ 23,95
Uit den schat des Woords - 66e jaargang (Jaargang 2015)
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 182 pagina's.

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 66e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
- Ds. G.J. van Aalst: Mattheüs 16:24
- Ds. J.J. van Eckeveld: 2 Koningen 5:14 (Dankdag)
- Ds. W. Harinck: Handelingen 2:4 (Pinksteren)
- Ds. B. van der Heiden: Johannes 18:35b (Lijdensweken)
- Ds. A.T. Huijser: Mattheüs 27:51a (Goede Vrijdag)
- Ds. B. Labee: Spreuken 30:8b en 9 (Biddag)
- Ds. A. Moerkerken: Lukas 24:47 (Na opstanding)
- Ds. F. Mulder: Lukas 2:7 (Kerst)
- Ds. C. Neele: Hebreeën 13:8 (Oudjaar)
- Ds. J. Schipper: Hooglied 8:5a (Voorbereidingspreek H.A.)
- Ds. A. Schot: 2 Korinthe 13:13 (Nieuwjaar)
- Ds. C. Vogelaar: Johannes 6:37 
Prijs
€ 24,95
Licht op de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud.
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover, 376 pagina's.

Bijbels dagboek voor jong en oud. Het is goed om bij het dagelijks Bijbellezen de kanttekeningen te raadplegen. Deze kanttekeningen zijn voor de vertalers van de Dordtse Synode in de Bijbel toegevoegd om de bijbeltekst te verduidelijken, ook door opgenomen verwijsteksten. Bij het overdenken worden een te lezen Schriftgedeelte en een Psalm opgegeven. De meditaties per predikant gaan over een persoon of een thema uit de Bijbel. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om een volgende dag de vervolgstof te lezen. Er is verder niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar de overdenkingen zijn ook in volgorde van de bijbelboeken opgenomen. Men leest dus overdenkingen van Genesis tot en met Opbenbaringen. De feeststoffen die per jaar geen vaste datum hebben zoals Pasen en Pinksteren, staan als bijlage achterin, zodat het dagboek niet aan een bepaald jaar gebonden is.

Deze uitgave kwam tot stand in overleg met het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.
Prijs
€ 15,00
Uitverkocht
Lezen met de kanttekeningen, Bijbels dagboek voor jong en oud.
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover, 376 pagina's.

De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel geplaatst om de bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert met de letterlijke vertaling van de Griekse of Hebreeuwse grondwoorden en geeft men verwijsteksten om Schrift met Schrift te vergelijken. De kanttekeningen zijn als hulpmiddel bij het dagelijks bijbellezen daarom zeer aan te bevelen. Vandaar opnieuw een dagboek bij de kanttekeningen.

Bij het overdenken worden een Schriftgedeelte en een Psalmvers opgegeven. De meditaties gaan over een persoon, thema of Bijbelboek. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om de volgende dag de vervolgstof te lezen. In de keuze van de onderwerpen is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Ook de volgorde van de bijbelboeken wordt aangehouden. Men leest dus overdenkingen van Genesis tot en met Openbaring. In dit dagboek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de boeken Hooglied en Prediker. De feeststoffen die geen vaste datum hebben, staan als bijlage achterin, zodat dit dagboek niet aan een bepaald jaar is gebonden.

Deze uitgave kwam tot stand door samenwerking van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Een deel van de opbrengst van de verkoop van deze bundel is bestemd voor het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.
 

Van
Voor
€ 15,00
€ 9,95
Uit den schat des Woords - 61e jaargang
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 203 pagina's.

De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:
- Ds. G.J. van Aalst: Johannes 17:1-3
- Ds. J.J. van Eckeveld: Jona 2:1-4
- Ds. C. Harinck: Lukas 2:7 (Kerst)
- Ds. B. van der Heiden: Exodus 15:22-25
- Ds. M. Karens: Mattheüs 13:24-30 (Opening winterseizoen)
- Ds. C. Neele: Romeinen 5:6-9
- Ds. A. Schot: Lukas 15:1 en 2 (Voorber. H.A.)
- Ds. J.J. Tanis: Mattheüs 3:2
- Ds. J.W. Verweij: Johannes 20:24-29 (Pasen)
- Ds. W. Visscher: Markus 15:31 en 32 (Goede Vrijdag)
- Ds. C. Vogelaar: Mattheüs 28:18
- Ds. D. de Wit: Romeinen 8:18-27 (Pinksteren)
Prijs
€ 22,50
Uit den schat des Woords - 67e jaargang (Jaargang 2016)
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 189 pagina's.

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 67e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:  
- Ds. G.J. van Aalst: Johannes 14:4-6
- Ds. B. van der Heiden: Handelingen 16:16-34
- Ds. H. Hofman: Mattheüs 11:12
- Ds. W.J. Karels: 1 Koningen 3:27a
- Ds. B. Labee: 2 Korinthe 12:7-9a
- Ds. S. Maljaars: Johannes 4:54
- Ds. F. Mulder: 1 Petrus 5:10
- Ds. G.W.S. Mulder: Mattheüs 27:36 (lijdensweken)
- Ds. A. Schot: Lukas 22:15 en 16 (Voorbereiding H.A.)
- Ds. A. Schreuder: Hebreeën 2:9a (Hemelvaartspreek)
- Ds. C. Sonnevelt: Romeinen 7:1-4
- Ds. W. Visscher: Psalm 141:8 (Nieuwjaarspreek)
 
Prijs
€ 24,95