Hartelijk dank voor uw belangstelling tijdens onze 8e veiling!
De naverkoop van de onverkochte kavels is gestart: 80% van de laagste richtprijs + 23% opgeld. De bestellingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. De naverkoop is tot en met D.V. 3 juli 2017. De onverkochte kavels zijn vanaf dinsdagmiddag weer in onze winkel te bezichtigen. Uiteraard hartelijk welkom tijdens onderstaande openingstijden!

Dinsdag:       9:30 - 12:30    13:30 - 17:30 uur
Woensdag:   9:30 - 12:30    13:30 - 17:30 uur
Donderdag:  9:30 - 12:30    13:30 - 17:30 uur
Vrijdag:         9:30 - 12:30    13:30 - 17:30 uur
Zaterdag:      9:30 - 17:00 uur

 

Onze algemene voorwaarden kunt u hier lezen: open.
Onze veilingvoorwaarden kunt u hier lezen: open.
 

Veiling 2017 > Veiling 2017

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Uitbreiding van de Leere der Waarheid, die naar de Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten. Tweede Druk.
Nr. 1


Verkocht voor: € 100,00
Onderwyzings-Liederen van des Heeren Wegen vervattende den Korten Inhoud van de Stellige, Zinnebeeldige, en Voorbeeldige Godsgeleerdheid mitsgaders enige Geestelyke Prenten verdeelt in vier boeken.
Nr. 2
1730, Groningen, Joannes Cost
(34) 223 (1) p. Origineel half Leer, 8° (Zijkant kneep gerepareerd.)
Richtprijs
€ 100,00 -
€ 150,00 -
Verademingen eener Vermoeide Ziele in de Woestyne dezer Wereld. Zoo als die geschept en ondervonden worden In de Gevallen en afzonderings Stonden, Begrepen in de volgende Verssen.
Nr. 3
1736, Leeuwarden, Tobias van Dessel
(36) 315 (4) p. 19e eeuws half Leer met ribben, goudbestempeld, 8° (Plaatselijk vochtvlekken, vooral in de marges. Zeldzame bundel met geestelijke gedichten van Alegunda Alberthoma-Ilberi 1695-1740, de vrouw van de predikant Albertus Alberthoma, 1687-1758.)
Richtprijs
€ 500,00 -
€ 700,00 -
Nr. 4
1772/1775, Amsterdam, Erve Frans Houttuyn/2e werk: Rotterdam, Bennet en Hake
2 werken in 1 band, (6) 80, (8) 187 (1) p. Origineel half Linnen, 8° (Band geheel geplastificeerd.)
Richtprijs
€ 100,00 -
€ 150,00 -
De CXIden Psalm in Sesthien Leer-Redenen ontleed, verklaard en toegepast.
Nr. 5
1735, Utrecht, Jacobus van Lanckom
(38) 230 p. Origineel Leer met ribben, 4°
Richtprijs
€ 150,00 -
€ 200,00 -
Bybelsche Conferentie, In welcke de Nederlandtsche Oversettinghe des Bybels, die eertijts uyt de Hoogh-duytsche D.D. Lutheri int Nederlandtsch ghestelt, ende tot noch toe in de Nederlandtsche Kercken ghebruyckt is, van Capittel tot Capittel aen de Hebreusche waerbeyt beproeft, ende met de beste Oversettinghen vergheleken wort, namelijck met de Latijnsche van Pagninus, van Zurich, van Junius ende Tremellius, als oock de Fransche van Geneven, Hoochduytsche van Piscator, Spaensche van Cyprianus de Valera, Italiaensche van Deodatus, Engelsche, etc. midtsgaders de Copyen van Biestkens ende Liesvelt. Tot aenwysinghe van de noodtwendicheyt der Verbeteringhe deser Oversettinghe, ende tot verclaringhe van vele duystere plaetsen. Met grooten arbeyt by een ghebraacht.
Nr. 6
1623, Amsterdam, Jan Jansz.
(16, 56) 661 (3) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (Boekblok plaatselijk licht gebruind. Zeldzaam werk door de geleerde taalkundige Sixtinus Amama, 1593-1629. In dit werk toont hij aan dat de toendertijd gangbare Nederlandse vertaling van de Bijbel niet zuiver is overgezet.)


Verkocht voor: € 1.100,00
De Bijzonderheden van Jezus' Borgbetaling, benevens de Werkzaamheden van Gods volk omtrent dezelve, opgehelderd door eenige voorbeelden. Na voorafgaande Aanmerkingen over 's Heilands lijdende en doende gehoorzaamheid in het gemeen. Met oplossing der voornaamste tegenbedenkingen. Alles voorgedragen in eenen Brief. Geschreven aan, en uitgegeven dor Johannes Habbema.
Nr. 7
Richtprijs
€ 100,00 -
€ 150,00 -
Nr. 8
1725, Amsterdam, Erve Wed. Gysbert de Groot
(portret, titelprent, 16) 401 (15) p. Opnieuw gebonden Perkament, 12° (Geïllustreerd met eeb portret, titelprent en 4 gravures buiten de collatie.)


Verkocht voor: € 60,00
Vier Boecken van het Waere Christendom, Dat is, oprechte Practyke en Oeffeninge der Godsaligheyd. WAARBIJ: Thien Scchoone Geest en Leer-rijcke Predicatien, Van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke Plagen. Welke den Man Gods, voor den verstockten Koningh Pharao in Egypten, korts voor den uyttocht der Kinderen Israels, door Godes werckingh heeft gedaen, op wat wijse alsulcke plagen Geestelijcker wijse, voor den eynde des Werelts sullen weder-komen, en over dat Menschelijcke geslacht, voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal werden.
Nr. 9
1678, Amsterdam, Wed. Theuenis Jacobsz Lootsman, en Michiel de Groot
2 werken in 1 band, (gegraveerde titelpagina, 14) 464, (6) 58 p. Origineel Perkament, 4° (Wat los in de band, voorin enkele vochtvlekken.)


Verkocht voor: € 80,00
Het Leeven der Voornaamste Oudvaders of Woestyniers, By een vergaaderd en met een Voorreede verzien.
Nr. 10
1701, Amsterdam, Sebastiaan Petzold
2 delen in 1 band, (titelprent, 4, 51, 1, 44) 565 (1), (2) 458 (3) p. (Titelprent en titelpagina deel 1 verstevigd.)
Richtprijs
€ 150,00 -
€ 200,00 -