Alle 5 resultaten

Paperback, 63 pagina’s. In dit boek behandelt Goodwin de ijdelheid van het natuurlijke hart. Hij legt uit wat we onder ijdele gedachten moeten verstaan en waar deze vandaan komen. Ook de gelovigen worstelen hier nog mee. Zij vinden in dit boek raadgevingen hoe zij tegen zondige gedachten kunnen strijden.

Paperback, 96 pagina’s. De apostel Jakobus schrijft dat de lijdzaamheid een volmaakt werk moet hebben (Jak. 1:4). Maar wat is lijdzaamheid eigenlijk? En waarom moet juist deze genadegave een volmaakt werk hebben? Goodwin legt uit dat lijdzaamheid nodig is in tijden ven beproeving en verzoeking. De lijdzaamheid maakt een christen het meest gelijk aan Christus. […]

Paperback, 96 pagina’s. Hoe kun je weten of een gebed door God verhoord is of zal worden? Thomas Goodwin dringt er op aan te letten op Gods antwoorden op onze gebeden. Hij onderscheidt diverse gebeden: sommige hebben betrekking op de verre toekomst, en we zullen hun verhoring misschien niet meemaken. Andere gebeden hebben betrekking op […]

Paperback, 96 pagina’s. Gods kinderen worden door Jezus vergeleken bij een rank die door God gesnoeid of gereinigd wordt opdat zij meer vrucht dragen (Joh. 15:2). Deze tekst is het uitgangspunt voor dit werk van Goodwin. Hij bespreekt de twee delen van geestelijke groei, namelijk een toename in het afsterven van de zonde en een […]

Hardcover, 192 pagina’s. Heldere uitleg over het grootste voorwerp van het geloof. Thomas Goodwin preekte meerdere keren over Romeinen 8:34. Deze preken werkte hij uit tot een boek met de titel Christus voorgesteld als de oorzaak van de rechtvaardiging en de bron van rechtvaardigend geloof. Dit belangwekkende boek verschijnt nu in een hedendaagse Nederlandse vertaling. […]