Showing 1–12 of 22 results

Episcopius, Simon
150,00 Nr. 11358
Categories: ,
1643 - Rotterdam, Joannes Naeranus

(88) 437 (19) p. Origineel half Perkament, 4° (De randen van de platten zijn wat sleets, boekblok vochtvlekkig. Scheur in de marge van pagina 393/394, mist 6 bladen van het voorwerk en het laatste blad met drukfouten.)

Tags: , ,

(22) 763 (31) p. Origineel half Leer met ribben, groot 4° (Vernieuwde platten en titelschilden, plaatselijk vochtvlekken. De tweede uitgave van dit uitgebreide werk tegen de Doopsgezinden, uitgegeven in opdracht van de Alkmaarse Synode van 1626 in reactie op de doperse geloofsbelijdenis. Voor lange tijd was dit het standaardwerk van de Gereformeerden wat betreft de [...]

Tags: , ,
Donteclock, Reginaldus
400,00 Nr. 10793
Categories: ,
1609 - Delft, Jan Andriesz.

(114) p. Opnieuw gebonden Perkament, 4° (Titelpagina en laatste pagina plaatselijk verstevigd. Zeldzaam polemisch werk opgesteld tegen het werk ‘Christelicke ende ernstige vermaninghe tot vrede’ van Jan Arentsz. Ravens (Corvinus) door Reginaldus Donteclock, ca.1545-na 1611. Beide werken verschenen in de pennenstrijd omtrent de disputatiën van Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius over de leer van de [...]

Tags: , ,