A. Bógaerts Historische Reizen Door d’oostersche Deelen van Asia. Zynde eene historische beschryving dier Koninkryken en Landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de Zeden, Drachten, Wetten en Godtsdienst der zelve Inwoonders, en wat verder wegens de Dieren, Planten, Vruchten, enz. in die Gewesten aanmerkenswaardig is: Mitsgaders Een omstandig verhaal van den Bantamschen inlandschen oorlog, het verdryven der Francoizen uit het Koninkryk Siam, en ‘t geen aan Kaap de goede Hoop in den jaare 1706 is voorgevallen, tot aan het opontbod des Gouverneurs Willem Adriaan van der Stel. Met printverbeeldingen versiert.

250,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11034

In stock

Question about this product?