Beschryvinge ende Lof der Stad Haerlem in Holland: In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken, Handvesten, Brieven, Memorien ofte Geheugeniszen, ende diergelijke Schriften verklaerd, ende bevestigd. Door Samvel Ampzing, van Haerlem. Mitsgaders Petri Scriverii Lavre-Kranz Voor Lavrens Koster Van Haerlem, Eerste Vinder vande Boek-Drvckerye. De Voor-rede aen den Leser geeft enig onderwijs van onse Nederduytsche Sprake, ende Spellinge, in desen gebruykt, onder den Tytel ofte Opschrift van Nederlandsch Tael-Bericht: handeld ook een weynig van de Rijk-konste, tot nut ende lust der weet-gierigen.

55,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10405

In stock

Question about this product?
SKU: 10405 Ampzing, Samuel/Scriverius, Petrus Categories: ,