Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture vervatte alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwlyk overgezet Door Last Van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens ‘t Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.

650,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10977

In stock

Question about this product?
SKU: 10977 BIJBEL Categories: , Tags: , , ,