Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwe(n) Testament. Door last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe by gevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aentekeningen van de ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.

1.200,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10900

In stock

Question about this product?
SKU: 10900 BIJBEL Categories: , Tag: