Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwe Testaments. Door Last Vande Hoog Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelick overgeset. Ende door gemeene ordre der Kercken van Druckfouten verbetert.

450,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10976

In stock

Question about this product?
SKU: 10976 BIJBEL Categories: , Tags: , ,