Biblia, Dat is De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last vande Hoog-Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfouten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen: Uyt de Françoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.

2.750,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11254

In stock

Question about this product?
SKU: 11254 BIJBEL Categories: , , Tags: ,