Biblia: Dat is, De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Vande Hoog- Moog: Heeren Steten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelyke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Francoyschen in Nederlantsche dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.

3.450,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

11227

In stock

Question about this product?
SKU: 11227 BIJBEL | Dathenus, Petrus Categories: , Tags: , ,