Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. Ende 1619. Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset. Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende Nieuwe Registers ouer beyde de Testamenten.

8.500,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

11255

In stock

Question about this product?
SKU: 11255 BIJBEL | Plancius, Petrus Categories: , , Tags: ,