Biblia Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkelycke Talen on onse Nederlandtsche Tale getrouwelick overgeset Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der Kercken van Drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare MDCCLXXIII., gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der vooroemde gemeenten bijeen verzamels en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

350,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10899

In stock

Question about this product?
SKU: 10899 BIJBEL Categories: , Tag: