Biblia dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens het Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

7.500,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10498

In stock

Question about this product?
SKU: 10498 BIJBEL Categories: , Tags: ,