Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boekken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onse Neder-landsche Tale getrouwelyck overgeset. Door Last Van de Hoog Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en Volgens ‘t Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL. Psalmen Des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen. Uyt den Françoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack der Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelyke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.

2.950,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

10501

In stock

Question about this product?
SKU: 10501 KETTINGBIJBEL | Dathenus, Petrus Categories: , Tags: ,