Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: met aenteeckeningen van de gelijck-luydende texten. Door gemeyne ordre der Nederlantsche kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaak der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekooren met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, de Christelijcke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

1.750,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

9881

In stock

Question about this product?
SKU: 9881 BIJBEL Categories: , Tags: , ,