Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Met verclaringhe duysterer vvoorden, redenen, ende spreucken, ende verscheyden lectien, die in andere loflijcke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de cant toe-ghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met Scheyt-letteren, ende Versen getale (daer een yegelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent.

2.500,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

10451

In stock

Question about this product?
SKU: 10451 Deux-Aes Bijbel | Marlorat, Augustin Categories: , Tags: ,