Bundel van Stichtelijke Leerredenen. Vertaald en uitgegeeven door Marinus van Werkhoven, met eene Voorrede van den Wel Eerwaardigen zeer Geleerden Heer Joh. Conr. Appelius. WAARBIJ: Merkwaardig Bericht, van de bekeering, den godvruchtigen wandel en het zalig uiteinde van twee beroemde leeraars in de hoofdkerk van Engeland, onlangs overleden. Met naame Wijlend de Eerwaarde Heeren Richard Conijers, PRedikant te Deptford. En William Romaine, Predikant te London. Met eene voorafgaande leerrede over I. Thess. II: vs. 8. gehouden te Deptford, ter gelegenheid van het overlijden van den eersten, Door deszelfs Vriend den Eerwaarde Heer Johan Newton, Predikant te London. Uitgegeven door Cornelis Brem. WAARBIJ: Vervolg van Stichtelijke Leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven. WAARBIJ: Leerrede over den Lofzang der Gezaligden, uit Openbaaringe V. vers 9.

225,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11021

In stock

Question about this product?
SKU: 11021 Newton, John Categories: , Tags: ,