De Bybelsche Historicus of Inleiding tot de Bybelsche Geschiedenis en derzelver voornaamste Deelen, de Geögraphie, Chronologie, Geneälogie, Algemeene Geschiedenis, Bybelsche Schryvers, Historie der Afgoden en Bybelsche Oudheden. Ten regten verstande der Heilige Schrift, in een korte en duidelyke orde gebragt, en met grondige Aanmerkingen voorzien. Met volkomen Registers der Zaaken.

200,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10613

In stock

Question about this product?
SKU: 10613 Schmidt, Johan Jacob Categories: , Tag: