De Gemeenschap der Heiligen, vertoont en bevorderd wordende door ‘t Heilig Avondmaal. Voorgestelt in Eene Verhandeling over I. Cor. X. 17. Met een kort bericht van des Autheurs Godvruchtig Leeven en Sterven. Uit het Engelsch Vertaalt zynde, uitgegeeven, met eene Voorrede, behelzende eenige aanmerkingen over de Liefde als een nieuw gebod. Joh. XIII. 34. Door Cornelis Brem.

90,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10904

In stock

Question about this product?
SKU: 10904 Boston, Thomas Categories: , Tags: , , ,