Den Ziel-verquikkende Raad, Voor een verlegen Sondaar, na de Weg des Levens, Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstig aangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien. Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven, aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Grafschriften op sijn Eerw. Afsterven. WAARBIJ: Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de Kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt Israël, door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe. Waar by, neevens twee uytgezogte Brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uytgezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene Geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende Brief van eenen Belijder der Waarheydt in de verdrukkingen. Den Vierden Druk.

100,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11235

In stock

Question about this product?
SKU: 11235 Houten, Fredericus van Categories: , Tags: ,