Duidelyke Verklaring en Toeëigening des Evangeliums van Marcus. Tot Bevordering en Wasdom in de Genade en Kennisse van onzen gezeegenden Heere en Heilant Jesus Christus. In het Hoogduitsch beschreeven. In ‘t Nederduitsch vertaalt, en met noodige Blatwyzers voorzien door Bernhardus Keppel.

300,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10636

In stock

Question about this product?
SKU: 10636 Wirts, Johann Conrad Categories: , Tags: ,