Hemels Palm-Hof, ofte Groot Getyde-Boek. Beplant met Godtvrugtige Oeffeningen Van Kerckelycke Getyden, Litanien, Gebeden, ende Meditatien, &c. Meestendeel getrokken uyt de H. Schriftuur, en H.H. Oudvaders. Den laatsten Druk. WAARBIJ: Oeffeninge ende Gebeden, om te besoeken (door den geest) de seven Kerken tot Romen. Men leest dese besonderlyk op de Vrydagen, ende in den tydt van de veertig dagen Vastens.

3.500,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

10656

In stock

Question about this product?
SKU: 10656 Nakatenus, Wilhelmus | N.N. Categories: , Tags: , , ,