Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Door last Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in Onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: En Door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

1.500,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

10513

In stock

Question about this product?
SKU: 10513 BIJBEL | N.T. Categories: , Tags: ,