Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door last van de hoog mogende heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Ende volgens ‘t besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche getrouwelick overbesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack der Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gesteld: na de Correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren ende Gebeden der Gereformeerde Kercken.

950,00

Author

, ,

Year of publication

Publisher

Product Number

10514

In stock

Question about this product?
SKU: 10514 BIJBEL | N.T. | Dathenus, Petrus Categories: , Tags: ,